Wat is er geregeld

Alle regels op een rij

Hoe steekt uw pensioen precies in elkaar? Dat staat uitgebreid beschreven in het pensioenreglement. Hierin vindt u onder meer informatie over:

  • voor wie het reglement geldt
  • de leeftijd waarop u met pensioen kunt
  • de soorten pensioen die er zijn voor u, uw partner en kinderen
  • de opbouw van uw pensioen
  • de manieren waarop u uw pensioen op maat kunt maken als u met pensioen gaat
  • hoe uw pensioen zijn waarde behoudt
  • onder welke omstandigheden uw pensioen kan worden verlaagd

De werkgever en de pensioencommissie (vakbonden en centrale ondernemingsraad) bepalen de inhoud van uw pensioenregeling. Wij zijn de uitvoerder van de regeling en leggen de afspraken vast in een pensioenreglement.

Welk reglement geldt voor u?

Pensioenreglement 2015 is van toepassing op alle medewerkers van Cargill die op of na 31 december 2014 deelnemer waren bij Stichting Pensioenfonds Cargill B.V., Stichting pensioenfonds Bondaconcern of in een bij Centraal Beheer verzekerde pensioenregeling van Cargill B.V.

Over uw salaris tussen € 74.903 en € 137.800 bouwt u een pensioenkapitaal op in de beschikbare premieregeling bij Aegon Cappital. Hiervoor geldt een afzonderlijk, door Aegon Cappital uitgegeven, pensioenreglement.