Hoe bouwt u pensioen op?

U bouwt jaarlijks een deel van uw pensioen op. Dat doet u niet over uw hele loon, maar alleen over de pensioengrondslag. Dit heeft te maken met het feit dat u later ook een AOW-uitkering ontvangt. Daar houden we bij de pensioenopbouw al rekening mee. Het deel waar u geen pensioen over opbouwt heet de franchise. De pensioengrondslag is dus uw pensioengevend salaris min de franchise. Het pensioengevend salaris is in onze pensioenregeling gemaximeerd op € 74.903,- (2024).

Uw pensioengrondslag maal het opbouwpercentage is uw jaarlijkse pensioenopbouw. Het opbouwpercentage in onze pensioenregeling kan van jaar tot jaar verschillen. Het blijft daarom belangrijk om goed te kijken naar het Uniform Pensioenoverzicht dat u elk jaar van ons ontvangt. Daarop staat hoeveel pensioen u opbouwt voor uzelf, en voor uw eventuele partner en kinderen. 

Uw werkgever betaalt elk jaar pensioenpremie voor de opbouw van uw pensioen aan Pensioenfonds Cargill. U betaalt ook zelf mee aan uw pensioenopbouw; uw werkgever houdt deze eigen bijdrage in op uw bruto maandsalaris. Om welk bedrag het gaat, ziet u op uw loonstrook.

Beschikbare premieregeling

Over uw salaris tussen € 74.903,- en € 137.800,- (2024) bouwt u een pensioenkapitaal op in de beschikbare premieregeling bij Aegon Cappital.

Kostendekkende premie

De premie die wij van uw werkgever ontvangen, moet voldoende zijn om alle kosten voor de pensioenopbouw te dekken. Dat is wettelijk verplicht. We noemen dit ook wel een ‘kostendekkende premie’.