Pensioen op maat

In deeltijd met pensioen

Wilt u langzaam afbouwen? Dat kan. Uw ouderdomspensioen gaat standaard in op uw 68ste. Dat betekent niet dat u fulltime tot uw 68ste moet doorwerken. U kunt ervoor kiezen om uw pensioen al eerder gedeeltelijk te laten ingaan. Dit kan vanaf uw 60ste. U blijft dan voor een deel werken en voor het andere deel ontvangt u pensioen.

Let op: wilt u meer dan 5 jaar vóór uw AOW-leeftijd in deeltijd met pensioen gaan? Dan stelt de Belastingdienst de extra voorwaarde dat uw dienstverband wordt beëindigd voor het deel dat u met pensioen gaat. U kunt daarna dus niet méér gaan werken.

Gevolgen voor uw pensioen

Als u besluit om in deeltijd met pensioen te gaan, is uw pensioeninkomen lager. Dit heeft 3 oorzaken:

  1. u bouwt minder pensioen op, omdat u voor een deel eerder stopt met werken
  2. uw pensioen wordt over een langere periode ‘verdeeld’, daardoor gaat uw maandelijkse uitkering omlaag
  3. u ontvangt mogelijk nog geen AOW-pensioen van de overheid

Wat moet u doen?

Spreek met uw werkgever af wanneer u in deeltijd met pensioen wilt gaan. Geef uw keuze minimaal 3 maanden voordat u in deeltijd met pensioen wilt gaan aan ons door.

Wat kunt u doen?

Ga naar Mijn Pensioencijfers en laat de Pensioenplanner uitrekenen wat deze keuze betekent voor de hoogte van uw pensioen.

Wat kunt u verder doen?

Voordat u een besluit neemt, is het verstandig om te controleren wanneer uw AOW-pensioen ingaat.

Wat kunt u verder kiezen?