Pensioen op maat

Eerder met pensioen

Uw ouderdomspensioen gaat standaard in op uw 68ste. Dat betekent niet dat u tot 68 jaar moet doorwerken. U kunt ervoor kiezen om eerder met pensioen te gaan. Dit kan vanaf uw 60ste.

Let op: wilt u meer dan 5 jaar vóór uw AOW-leeftijd met pensioen gaan? Dan stelt de Belastingdienst de extra voorwaarde dat uw dienstverband wordt beëindigd en dat u later niet opnieuw gaat werken.

Gevolgen voor uw pensioen

Als u eerder met pensioen gaat, dan is uw inkomen lager. Dit heeft 3 redenen:

  1. u bouwt minder pensioen op, omdat u eerder stopt met werken
  2. uw pensioen wordt over een langere periode ‘verdeeld’, daardoor gaat uw maandelijkse uitkering omlaag
  3. u ontvangt mogelijk nog geen AOW-pensioen van de overheid

Houd er ook rekening mee dat deze keuze invloed heeft op uw partner- en wezenpensioen.

Wat moet u doen?

Spreek met uw werkgever af of en wanneer u eerder met pensioen kunt gaan. Geef uw keuze minimaal 6 maanden voordat u met pensioen wilt gaan aan ons door.

Wat kunt u doen?

Ga naar Mijn Pensioencijfers en laat de Pensioenplanner uitrekenen wat deze keuze betekent voor de hoogte van uw pensioen.

Wat kunt u verder doen?

Voordat u een besluit neemt, is het verstandig om te controleren wanneer uw AOW-pensioen ingaat. En om na te gaan welk besluit u neemt voor pensioen dat u eventueel hebt opgebouwd bij andere pensioenfondsen of –verzekeraars. Op www.mijnpensioenoverzicht.nl krijgt u een totaaloverzicht van uw pensioen.

Wat kunt u nog meer kiezen?