Hoeveel krijgt u?

Verhoging pensioen

De prijzen stijgen met de jaren. Wij verhogen daarom, zolang u werkzaam bent bij Cargill B.V. en zolang Cargill daarvoor premie betaalt, ook elk jaar uw opgebouwde pensioen. Dat noemen we ook wel onvoorwaardelijke toeslagverlening of indexatie. Door deze toeslagverlening groeit uw pensioen jaarlijks mee met een nog nader door Cargill B.V. te bepalen maatstaf (tot een maximum van 2%). De toeslagverlening zorgt ervoor dat uw pensioen meegroeit met de ontwikkeling van de lonen en prijzen en wordt uitgedrukt in een percentage.

De verhoging in de afgelopen jaren

De verhoging verschilt van jaar tot jaar. Wij hebben uw pensioen de afgelopen jaren als volgt verhoogd:

Over het jaar: Dat is de verhoging per:
2023: 2% 1 januari 2024
2022: 2% 1 januari 2023
2021: 2% 1 januari 2022
2020: 2% 1 januari 2021
2019: 2% 1 januari 2020
2018: 2% 1 januari 2019
2017: 2% 1 januari 2018
2016: 2% 1 januari 2017

* De verhoging voor deelnemers van Stichting Pensioenfonds Bonda-concern was over 2014 en 2015 0%.