Wat is pensioen?

De bouwstenen van uw pensioen

Pensioen is een ruim begrip. Meestal bedoelen we met pensioen het inkomen dat u ontvangt vanaf het moment dat u stopt met werken. U krijgt straks pensioen:

 1. van de overheid
 2. via uw werkgever
 3. eigen pensioenvoorziening

Wanneer we spreken over (uw) pensioen, is het belangrijk om te weten over welk deel van het pensioen het gaat. Deze website gaat over het aanvullend pensioen dat u via uw werkgever Cargill B.V. bij ons opbouwt. Hieronder schetsen we het plaatje van het Nederlandse pensioensysteem.

1. Overheid

Wanneer u stopt met werken, ontvangt u in principe geen salaris meer. Nu is het in Nederland in de wet geregeld dat mensen meestal een uitkering krijgen:

 • als ze met pensioen gaan
 • als arbeidsongeschiktheid raken of
 • als hun partner overlijdt

Deze wettelijke uitkeringen zijn onder meer:

 • AOW Afkorting voor Algemene Ouderdomswet. Op grond van deze wet ontvangt u vanaf een bepaalde leeftijd een ouderdomspensioen van de overheid. (Algemene Ouderdoms Wet) ontvangt u vanaf een bepaalde leeftijdUitkering die uw partner mogelijk krijgt van de overheid als u komt te overlijden.
 • WIA Afkorting voor Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen. Een uitkering van de overheid voor mensen die arbeidsongeschikt zijn. (Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen) ontvangt u als u arbeidsongeschikt raakt
 • ANW Uitkering die uw partner mogelijk krijgt van de overheid als u komt te overlijden. (Algemene Nabestaanden Wet) kan uw partner krijgen na uw overlijden

Voor deze drie uitkeringen gelden voorwaarden. Wilt u weten of u in aanmerking komt voor één van deze uitkeringen? Lees dan de informatie op de website van de Sociale Verzekeringsbank of UWV.

2. Werkgeverspensioen

Via uw werk bouwt u aanvullend pensioen op bij een pensioenfonds of -verzekeraar. Als u met pensioen gaat, ontvangt u een aanvullend pensioen van dit fonds en/of de -verzekeraar. Via uw werkgever bouwt u pensioen op bij Pensioenfonds Cargill. Mogelijk hebt u ook via een vorige werkgever pensioen opgebouwd bij een ander pensioenfonds of – verzekeraar.

3. Eigen pensioenvoorziening

U kunt zelf zorgen voor een aanvulling op uw pensioen. Dit kunt u doen door:

 • extra te sparen,
 • te beleggen,
 • een lijfrente af te sluiten, of
 • een aanvullende verzekering af te sluiten bij een verzekeraar.

Wat u kiest, hangt af van uw financiële situatie en van uw wensen voor later.