Pensioen op maat

Partnerpensioen inruilen voor extra ouderdomspensioen

Heeft uw partner zelf genoeg pensioen? Of hebt u geen partner? Dan is het voor u wellicht interessant om (een deel van) het partnerpensioen om te zetten in extra ouderdomspensioen voor uzelf. Als u een partner hebt, moet hij of zij hiermee wel instemmen. U kunt hiervoor kiezen als u met pensioen gaat.

Gevolgen voor uw pensioen

Als u hiervoor kiest, dan ontvangt u meer ouderdomspensioen. Uw partner krijgt een lager of zelfs geen partnerpensioen als u komt te overlijden.

Wat moet u doen?

Geef uw keuze aan ons door. Dit doet u met het keuzeformulier dat u van ons ontvangt 6 maanden voordat u met pensioen gaat. Als u een partner heeft, moet hij of zij dit formulier ook ondertekenen.

Wat kunt u doen?

Ga naar Mijn Pensioencijfers en check hoeveel ouderdoms- en partnerpensioen u hebt opgebouwd bij ons. U kunt de Pensioenplanner gebruiken om uit te rekenen wat deze keuze betekent voor de hoogte van uw pensioen.

Wat kunt u nog meer kiezen?