Pensioen op maat

Partnerpensioen inruilen voor extra ouderdomspensioen

Heeft uw partner zelf genoeg pensioen? Of hebt u geen partner? Dan is het voor u wellicht interessant om (een deel van) het partnerpensioen om te zetten in extra ouderdomspensioen voor uzelf. Als u een partner hebt, moet hij of zij hiermee wel instemmen. U kunt hiervoor kiezen als u met pensioen gaat.

Gevolgen voor uw pensioen

Als u hiervoor kiest, dan ontvangt u meer ouderdomspensioen. Uw partner krijgt een lager of zelfs geen partnerpensioen als u komt te overlijden.

Wat moet u doen?

Geef uw keuze aan ons door. Dit doet u met het keuzeformulier dat u van ons ontvangt 6 maanden voordat u met pensioen gaat. Als u een partner heeft, moet hij of zij dit formulier ook ondertekenen.

Wat kunt u doen?

Ga naar Mijn Pensioencijfers en check hoeveel ouderdoms- en partnerpensioen u hebt opgebouwd bij ons. U kunt de Pensioenplanner gebruiken om uit te rekenen wat deze keuze betekent voor de hoogte van uw pensioen. Wilt u gebruik maken van een van de keuzemogelijkheden. Geef uw keuzes dan bij uw pensionering aan ons door met het keuzeformulier. Het invullen van de planner geldt niet als het doorgeven van uw keuzes.

Wat kunt u nog meer kiezen?