Verandert uw situatie?

Bijna met pensioen

U staat op het punt om met pensioen te gaan. Een belangrijk moment waarop u keuzes moet maken over uw pensioen.

U kunt zelf bepalen wanneer en hoe u met pensioen gaat

U kunt keuzes maken voor de hoogte van uw pensioen

Wat moet u doen?

Ongeveer 6 maanden voor uw pensioendatum ontvangt u van ons een informatieset. Hierin zit een opgave van uw pensioen in een bruto bedrag per maand en een bruto bedrag per jaar. Dan beslist u of u gebruik wilt maken van de keuzemogelijkheden. U geeft uw keuzes aan ons door met het keuzeformulier in de informatieset. Wilt u eerder of in deeltijd met pensioen gaan? Geef dit dan uiterlijk 3 maanden voor de gewenste ingangsdatum aan ons door.

Klein pensioen?

Is uw pensioen lager dan € 594,89 (2023) bruto per jaar? Wij kunnen dan binnen 6 maanden na de ingang van uw pensioen voorstellen om uw pensioen in één keer uit te betalen. Dit heet afkoop. U kunt zelf bepalen of u hiermee akkoord gaat. Er zijn voor- en nadelen:

Voordeel

U krijgt de waarde van uw pensioen bij ons fonds in één afkoopsom op uw bankrekening gestort. Dit kan gunstig zijn als u het geld nu hard nodig hebt of als u verwacht niet lang te leven.

Nadelen

  • U krijgt straks geen maandelijkse uitkeringen van ons fonds.
  • Het partnerpensioen voor uw eventuele (ex-) partner vervalt. Uw (ex-) partner ontvangt daardoor geen uitkering mocht u komen te overlijden.
  • Het kan zijn dat u door de afkoopsom andere inkomsten misloopt. Ontvangt u bijvoorbeeld een uitkering en/of een toeslag van de Belastingdienst, dan kan deze verlaagd worden. Wij raden u aan dit na te vragen bij de instantie die de uitkering of toeslag uitkeert. Wij weten dat niet.