Pensioen op maat

Ouderdomspensioen verhogen tot u AOW krijgt

Gaat u eerder met pensioen? Dan ontvangt u mogelijk nog geen AOW-pensioen. U kunt ervoor kiezen om het pensioen van ons tijdelijk te verhogen tot het moment waarop u ook AOW-pensioen ontvangt. Zo voorkomt u dat u tijdelijk minder inkomen hebt.

Gevolgen voor uw pensioen

Als u hiervoor kiest, betekent dit dat u eerst meer pensioen van ons ontvangt, totdat uw AOW-pensioen is ingegaan. Daarna ontvangt u minder pensioen. De onderliggende waarde van uw pensioen blijft gelijk.

Wat moet u doen?

Geef aan ons door dat u uw pensioen wilt verhogen tot uw AOW-pensioen van de overheid ingaat. U kiest zelf de hoogte van het gewenste bedrag, tot een maximum van twee keer het AOW-bedrag voor gehuwden. Deze keuze kunt u niet combineren met een pensioen in deeltijd.

Wat kunt u doen?

Ga naar Mijn Pensioencijfers en laat de Pensioenplanner uitrekenen wat deze keuze betekent voor de hoogte van uw pensioen. Wilt u gebruik maken van een van de keuzemogelijkheden. Geef uw keuzes dan bij uw pensionering aan ons door met het keuzeformulier. Het invullen van de planner geldt niet als het doorgeven van uw keuzes.

Wat kunt u verder kiezen?