Actuele cijfers

Financiële positie

Wat is een dekkingsgraad?

De financiële positie van ons pensioenfonds is te zien aan de dekkingsgraad. Dit percentage geeft de verhouding weer tussen het kapitaal dat een pensioenfonds bezit en het kapitaal dat een pensioenfonds nodig heeft. Bij een dekkingsgraad van 105% heeft een pensioenfonds €1,05 in kas voor elke euro die het aan pensioen moet betalen.

Elke dag anders

De dekkingsgraad verschilt van dag tot dag. De financiële positie verandert namelijk continu. Zo stijgt en daalt de waarde van aandelen en andere beleggingen, stijgt of daalt de rente, vertrekken er deelnemers en gaan er mensen met pensioen.

Ontwikkeling dekkingsgraden

Hieronder ziet u in een grafiek hoe onze (voorlopige) dekkingsgraad zich de afgelopen maanden heeft ontwikkeld. Onder deze grafiek krijgt u meer uitleg over deze dekkingsgraden en wat ze betekenen.

Welke dekkingsgraad?

In de grafiek ziet u vier lijnen.

  1. De paarse lijn is de actuele dekkingsgraad. Dit is een momentopname aan het einde van elke maand.
  2. De groene lijn is de beleidsdekkingsgraad. Dit is een gemiddelde van de dekkingsgraden van de afgelopen 12 maanden.
  3. De wet eist een minimale dekkingsgraad. Dit is de rode lijn in de grafiek.
  4. Naast de minimum vereiste dekkingsgraad moet een fonds reserves hebben. Deze reserves zijn meegenomen in de berekening van de vereiste dekkingsgraad. Dit is de grijze lijn in de grafiek.

Tekort

De beleidsdekkingsgraad moet aan bepaalde eisen voldoen. Een belangrijke grens is de vereiste dekkingsgraad. Als de beleidsdekkingsgraad daalt tot onder deze grens, moet ons pensioenfonds een herstelplan indienen bij toezichthouder De Nederlandsche Bank. In zo’n herstelplan staat hoe ons pensioenfonds ervoor zorgt dat de beleidsdekkingsgraad weer boven de vereiste dekkingsgraad komt te liggen. Lukt het niet om binnen de termijn te herstellen, dan zal ons pensioenfonds in het uiterste geval de pensioenen moeten verlagen.

Als gevolg van met name de lage rente is de beleidsdekkingsgraad van ons fonds onder het vereiste niveau. Daarom dient het fonds jaarlijks een geactualiseerde versie van het herstelplan bij DNB in, zolang er sprake is van een tekortsituatie. In dit plan staat hoe ons fonds de financiële positie op orde wil brengen.