Pensioen op maat

Eerst meer pensioen, daarna minder

Wilt u de eerste jaren van uw pensioen meer te besteden hebben? Dan kunt u de eerste jaren een hoger ouderdomspensioen ontvangen. U kiest zelf tot welke leeftijd u meer pensioen wil ontvangen. Dat kan tot 68, 70, 73, 75 of 78 jaar zijn.

De hoogte van uw pensioen mag u niet zelf bepalen. Hiervoor is een standaard verhouding vastgesteld van 100:75 (hoog/laag). In de lage periode ontvangt u dan een pensioen van 75% van het pensioen dat u in de hoge periode ontvangt.

Wat moet u doen?

Geef aan ons door dat u eerst meer pensioen wilt ontvangen. Dit doet u met het keuzeformulier dat u van ons ontvangt 6 maanden voordat u met pensioen gaat.

Wat kunt u doen?

Ga naar Mijn Pensioencijfers en laat de Pensioenplanner uitrekenen wat deze keuze betekent voor de hoogte van uw pensioen. Wilt u gebruik maken van een van de keuzemogelijkheden. Geef uw keuzes dan bij uw pensionering aan ons door met het keuzeformulier. Het invullen van de planner geldt niet als het doorgeven van uw keuzes.

Wat kunt u verder doen?

Voordat u een besluit neemt, is het verstandig om te controleren wanneer uw AOW-pensioen ingaat.

Wat kunt u nog meer kiezen?