Onze organisatie

Verantwoordingsorgaan

Het verantwoordingsorgaan (afgekort met VO) beoordeelt het handelen van het bestuur, het uitgevoerde beleid en de beleidskeuzes voor de toekomst. Dit orgaan brengt ook advies uit en heeft instemmingsrecht ten aanzien van belangrijke besluiten. Het oordeel van het VO staat in het jaarverslag (terug te vinden op de documentenpagina).

Samenstelling

Het VO bestaat uit twee vertegenwoordigers namens de werknemers, twee vertegenwoordigers namens de gepensioneerden en één vertegenwoordiger namens de werkgever.

Naam

Namens

Wijnand Rous (voorzitter)

De werkgever

Bouk Zoethout

De werknemers

Dirk de Nys

De pensioengerechtigden

Cees Boer

De pensioengerechtigden

Vacature

De werknemers

Vacature lid VO

Ons fonds heeft een vacature voor een nieuw lid van het verantwoordingsorgaan. Bent u geïnteresseerd en voldoet u aan het functieprofiel? Dan nodigen wij u van harte uit om u kandidaat te stellen.

Kandidaat

Het VO speelt een belangrijke rol bij het realiseren van de doelstellingen van het fonds. Daarom hechten wij veel waarde aan een actief, betrokken en kundig VO. Elke werknemer van Cargill en arbeidsongeschikte deelnemer met premievrijstelling, die pensioen opbouwt bij ons fonds, kan zich kandidaat stellen. Het functieprofiel treft u hier.

Opleiding en vergoeding

Voor het nieuwe VO-lid wordt door het fonds in de benodigde opleidingen voorzien. De VO-leden ontvangen een vergoeding volgens het beloningsbeleid van het fonds. VO-leden die in actieve dienst zijn bij Cargill B.V. ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. De overige VO-leden ontvangen een door het bestuur vastgestelde vergoeding.

Wilt u zich kandidaat stellen?

U kunt zich tot uiterlijk vrijdag 29 september 2023 als kandidaat aanmelden. Dat doet u door een e-mail met een korte motivatie en een kort curriculum vitae te sturen naar Chris Peeperkorn, secretaris van het fonds: chris_peeperkorn@cargill.com.

Vervolg

Een commissie van het VO en het bestuur van het fonds beoordeelt de motivatie en het curriculum vitae van de kandidaten, toetst deze aan het functieprofiel en nodigt de kandidaten eventueel uit voor een gesprek. Bij meerdere geschikte kandidaten zal het bestuur overgaan tot het houden van verkiezingen van 16 oktober tot en 3 november 2023. Het volledige reglement treft u hier.

Vragen?

Mocht u meer informatie over de rol van VO-lid willen hebben, neemt u dan contact op met Chris Peeperkorn, chris_peeperkorn@cargill.com