Onze organisatie

Raad van Toezicht

Het intern toezicht van het fonds wordt uitgeoefend door de Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht houdt toezicht op het beleid van het bestuur en op de algemene gang van zaken binnen ons fonds. Ook geeft de Raad van Toezicht advies en heeft instemmingsrecht ten aanzien van belangrijke besluiten. De bevindingen van de Raad van Toezicht staan in het jaarverslag (te vinden op de documentenpagina).

Samenstelling

De Raad van Toezicht bestaat uit drie onafhankelijke externe deskundigen.

Rob van Leeuwen, voorzitter

Lucie Duynstee

Ernst Hagen