Onze organisatie

Bestuurscommissies en -werkgroepen

Verschillende bestuurscommissies en –werkgroepen adviseren en ondersteunen het bestuur, waar nodig met input van externe specialisten.

  • Beleggingscommissie: advisering en uitvoering beleggingsbeleid, aansturing vermogensbeheerder
  • Communicatiecommissie: communicatie met deelnemers
  • Geschiktheidscommissie: beoordeling geschiktheid betrokkenen en permanente educatie
  • Uitbestedingscommissie: bewaakt proces van uitbesteding aan derden en evalueert kwaliteit dienstverlening
  • Financiële commissie: jaarwerk, premievaststelling
  • Risicomanagementcommissie: risicobeheer
  • Werkgroep toekomst fonds en pensioenakkoord

De taken, bevoegdheden en eisen die aan de leden van de commissies worden gesteld, zijn vastgelegd in commissiereglementen.

Samenstelling commissies

De commissies zijn als volgt samengesteld:

Naam commissie

Leden

Beleggingscommissie

Edward Krijgsman (voorzitter)
Bart van Turnhout
Henk van Gorkum
Bert van der Plas
René van Wees (plaatsvervangend voorzitter/ secretaris)
Chris Peeperkorn (toehoorder)

Geschiktheidscommissie

Ruud Goossens (secretaris)
Bert van der Plas

Commissie Uitbesteding

Ruud Goossens
Joost Borm
Raimond Siebesma

Financiële commissie

Chris Peeperkorn
René van Wees (secretaris)

Risicomanagementcommissie

Joost Borm (voorzitter)
Chris Peeperkorn (secretaris)
René van Wees (toehoorder)

Communicatiecommissie

Ruud Goossens
Bert van der Plas

Werkgroep Toekomst Fonds

Bert van der Plas
Joost Borm
Ruud Goossens