Over het fonds

Verantwoord beleggen

Ons pensioenfonds wil een zo goed mogelijk rendement behalen op de beleggingen, om zo een (waardevast) pensioen te kunnen bieden aan al onze deelnemers. Daarbij houdt het fonds rekening met de eigen maatschappelijke verantwoordelijkheid.

Duurzaam beleggen

Pensioenfonds Cargill vindt duurzaam beleggen belangrijk. Ons fonds vindt dat de wereld (en daarmee ook het pensioenfonds) gebaat is bij een samenleving waarbij met respect wordt omgegaan met mens en milieu. We gaan ervan uit dat duurzaam beleggen op de langere termijn meer oplevert. Daarom streven we ernaar om steeds de relevante Environmental, Social & Governance (ESG) aspecten mee te nemen in onze beleggingsbeslissingen en duurzaamheidsrisico’s te verminderen.

Europese wetgeving (SFDR)

In ons beleggingsbeleid nemen we diverse maatregelen ten aanzien van duurzaamheid. We nemen echter niet precies de 18 ongunstige effecten in acht die wettelijk zijn gedefinieerd in de Europese wetgeving (SFDR). Voorlopig maken wij hierin nog onze eigen keuzes. Als pensioenfonds hebben we de mogelijkheid om te bepalen welke duurzaamheidsfactoren voor ons fonds en de deelnemers van belang zijn. Wij kunnen deze keuzes aanpassen als dat nodig is. Bijvoorbeeld wanneer daar bij de deelnemers behoefte aan is. Meer informatie hierover vindt u hier.

Jaarverslag

Hoe we het afgelopen jaar maatschappelijk verantwoord hebben belegd, leest u in het jaarverslag op de documentenpagina.