Onze organisatie

Pensioenfonds Cargill is een onafhankelijke stichting. Het pensioenvermogen dat is opgebouwd binnen de stichting staat los van het vermogen van de onderneming. Iedereen die recht heeft op een pensioen van ons pensioenfonds, moet dit pensioen ook echt krijgen. Daarom houdt ons fonds de administratie nauwkeurig bij en wordt zorgvuldig omgegaan met het geld dat ons fonds beheert.

Bestuur

Het bestuur bepaalt het beleid. De bestuurders zijn onder meer verantwoordelijk voor:

  • De uitvoering van de pensioenregelingen
  • De pensioenadministratie
  • Het vermogensbeheer
  • De communicatie met alle betrokkenen

Samenstelling bestuur

Het bestuur van ons fonds bestaat uit vertegenwoordigers van de werkgever, werknemers en gepensioneerden. 

Naam bestuurslid

Namens de

 E.J. van der Plas (voorzitter)  Werkgever
 A.M.P. Schraven (secretaris) Werkgever

C. Peeperkorn

Werkgever

R. Siebesma

Werkgever

R.J.J. van Wees (plaatsvervangend voorzitter)

Werknemers

C.C.A. Hoedelmans

Werknemers

J.A.J.M. Borm 

Werknemers

C.R.J. Goossens​

Pensioengerechtigden

Code pensioenfondsen

Het bestuur onderschrijft de Code Pensioenfondsen van de Pensioenfederatie. Deze code gaat over:

  • zorgvuldig bestuur en deskundigheid
  • intern toezicht en verantwoording
  • openheid en communicatie