Actuele cijfers

Kosten

Om de pensioenen te beheren, maakt ons pensioenfonds kosten. Hierbij kunt u bijvoorbeeld denken aan uitvoeringskosten voor:

  • een goede administratie van uw gegevens
  • communicatie naar alle deelnemers
  • extern advies

en aan kosten verbonden aan de beleggingen:

  • algemene beheerskosten
  • kosten van beleggingsfondsen
  • transactiekosten

De uitvoeringskosten worden betaald door de werkgever. De kosten verbonden aan de beleggingen worden verdeeld over alle deelnemers. Door de kosten te delen en zo efficiënt mogelijk te werken, kunnen we ze per deelnemer zo laag mogelijk houden.

Verplichte publicatie kosten

Pensioenfondsen hebben de verplichting om de kosten die ze maken te publiceren. De Pensioenfederatie geeft hiervoor een aantal aanbevelingen. Ons fonds heeft deze aanbevelingen overgenomen. Deze luiden:

  • Rapporteer de kosten van pensioenbeheer in € per deelnemer.
  • Rapporteer de kosten van het vermogensbeheer in een % van het gemiddeld belegd vermogen.
  • Rapporteer apart de transactiekosten in een % van het gemiddeld belegd vermogen.

Meer weten?

Meer informatie over de keuzes die het bestuur maakt en hoeveel kosten er zijn, leest u in het jaarverslag op de documentenpagina.