Onze organisatie

Wat doet ons fonds?

Pensioenfonds Cargill is een zogeheten ondernemingspensioenfonds en voert de pensioenregeling uit voor Cargill B.V. Het fonds belegt de bij Cargill B.V. geïnde pensioenpremies, betaalt de pensioenen, voert administratie en communiceert met deelnemers.

Onze organisatie

Het bestuur van het fonds bestaat uit vertegenwoordigers van de werkgever, werknemers en gepensioneerden. Verschillende bestuurscommissies en –werkgroepen adviseren en ondersteunen het bestuur, waar nodig met input van externe specialisten. Verder heeft het fonds sleutelfunctiehouders op het gebied van risicobeheer, actuarieel en interne audit.

Het bestuur legt verantwoording af aan het Verantwoordingsorgaan. Voor intern toezicht is er een Raad van Toezicht ingesteld. Extern houden De Nederlandsche Bank (DNB) en de Autoriteit Financiële Markten (AFM) toezicht.

Beloningsbeleid

Wilt u meer weten over het beloningsbeleid van ons fonds? U leest het hier.