Onze organisatie

Bestuur

De primaire taak van een fondsbestuur is om voor de deelnemers, gewezen deelnemers en pensioengerechtigden de uitvoering van de afgesproken pensioenregeling te realiseren. Zo zijn de bestuurders onder meer verantwoordelijk voor:

  • de uitvoering van de pensioenregelingen
  • de pensioenadministratie
  • het vermogensbeheer
  • de communicatie met alle betrokkenen

Samenstelling

De bestuurders werken net als u bij Cargill B.V. (of hebben daar gewerkt) of zijn extern. Vier leden vertegenwoordigen de werkgever, drie leden vertegenwoordigen de werknemers en één lid is gekozen door en uit de pensioengerechtigden.

De bestuurders zijn aangesteld voor een periode van vier jaar, met de mogelijkheid tot herbenoeming. Voor hun aanstelling toetst De Nederlandsche Bank bestuurders op hun kennis, vaardigheden en integriteit.

Naam

Namens de

Nevenfuncties

Bert van der Plas, voorzitter

Werkgever

n.v.t.

Annette Schraven

Werkgever

Werkzaam bij Cargill B.V.

Raimond Siebesma
(extern)

Werkgever

  • Bestuurslid (voorzitter) Pensioenfonds Pepsico Nederland
  • Bestuurslid (voorzitter) Pensioenfonds NEG Nederland
  • Lid belanghebbendenorgaan APF Centraal Beheer

Chris Peeperkorn

Werkgever

Werkzaam bij Cargill B.V.

René van Wees

Werknemers

Werkzaam bij Cargill B.V.

Christ Hoedelmans

Werknemers

Werkzaam bij Cargill B.V.

Joost Borm
(extern)

Werknemers

Bestuurslid Pensioenfonds Vlakglas

Ruud Goossens​

Pensioengerechtigden

n.v.t.

Code pensioenfondsen

Het bestuur onderschrijft de Code Pensioenfondsen van de Pensioenfederatie. Deze code gaat over:

  • zorgvuldig bestuur en deskundigheid
  • intern toezicht en verantwoording
  • openheid en communicatie