Onze organisatie

Sleutelfuncties

In de wet staat dat een pensioenfonds zogenoemde sleutelfuncties moet hebben. Voor deze functies benoemt het fonds sleutelfunctiehouders. Zij bieden tegenwicht en gaan het gesprek aan met het bestuur over bevindingen binnen hun aandachtsgebied. Dit moet bijdragen aan een verhoging van de kwaliteit van de besluitvorming en adequate beheersing van risico’s. Bij ons fonds zijn er sleutelfuncties voor het risicobeheer, het actuariële deel en voor de interne audit.

Onze sleutelfunctiehouders zijn:

  • Hanneke Hofmans, sleutelfunctiehouder Actuarieel (Mercer)
  • Hans Sieraad, sleutelfunctiehouder Interne Audit (ARC People)
  • Joost Borm, sleutelfunctiehouder Risicobeheer