Onze organisatie

Verantwoordingsorgaan

Het Verantwoordingsorgaan beoordeelt het handelen van het bestuur, het uitgevoerde beleid en de beleidskeuzes voor de toekomst. Dit orgaan brengt ook advies uit en heeft instemmingsrecht ten aanzien van belangrijke besluiten. Het oordeel van het Verantwoordingsorgaan staat in het jaarverslag (terug te vinden op de documentenpagina).

Samenstelling

Het Verantwoordingsorgaan bestaat uit twee vertegenwoordigers namens de werknemers, één vertegenwoordiger namens de gepensioneerden en één vertegenwoordiger namens de werkgever.

Naam

Namens

Wijnand Rous (voorzitter)

De werkgever

Bouk Zoethout

De werknemers

Dirk de Nys

De pensioengerechtigden

Cees Boer

De werknemers