Wat is pensioen?

De bouwstenen van uw pensioen

Pensioen is een ruim begrip. Meestal bedoelen we met pensioen het inkomen dat u ontvangt vanaf het moment dat u stopt met werken. U krijgt straks pensioen:

 • van de overheid
 • via uw werkgever
 • eigen pensioenvoorziening

Wanneer gesproken wordt over (uw) pensioen, is het belangrijk om te weten over welk deel van het pensioen het gaat. Deze website gaat over het aanvullend pensioen dat u via uw werkgever Cargill B.V. bij ons hebt opgebouwd. Hieronder schetsen we het plaatje van het Nederlandse pensioensysteem.

1. Overheid

Wanneer u stopt met werken, ontvangt u in principe geen salaris meer. Nu is het in Nederland in de wet geregeld dat mensen meestal een uitkering krijgen:

 • als ze met pensioen gaan
 • als arbeidsongeschiktheid raken of
 • als hun partner overlijdt

Deze wettelijke uitkeringen zijn onder meer:

 • AOW Afkorting voor Algemene Ouderdomswet. Op grond van deze wet ontvangt u vanaf een bepaalde leeftijd een ouderdomspensioen van de overheid. (Algemene Ouderdoms Wet) ontvangt u vanaf een bepaalde leeftijd.
 • WIA Afkorting voor Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen. Een uitkering van de overheid voor mensen die arbeidsongeschikt zijn. (Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen) ontvangt u als u arbeidsongeschikt raakt.
 • ANW Uitkering die uw partner mogelijk krijgt van de overheid als u komt te overlijden. (Algemene Nabestaanden Wet) kan uw partner krijgen na uw overlijden.

Voor deze drie uitkeringen gelden voorwaarden. Wilt u weten of u in aanmerking komt voor één van deze uitkeringen? Lees dan de informatie op de website van de Sociale Verzekeringsbank of UWV.

2. Werkgeverspensioen

Via uw werk bouwt u aanvullend pensioen op bij een pensioenfonds of pensioenverzekeraar. Als u met pensioen gaat, ontvangt u een aanvullend pensioen van dit pensioenfonds en/of de -verzekeraar.

3. Eigen pensioenvoorziening

U kunt zelf zorgen voor een aanvulling op uw pensioen. Dit kunt u doen door:

 • extra te sparen,
 • te beleggen,
 • een lijfrente af te sluiten, of
 • een aanvullende verzekering af te sluiten bij een verzekeraar.

Wat u kiest, hangt af van uw financiële situatie en van uw wensen voor later.