Hoeveel krijgt u?

Verhoging pensioen

De prijzen stijgen met de jaren. Wij proberen daarom ook elk jaar uw opgebouwde pensioen te verhogen. Dat noemen we ook wel toeslagverlening of indexatie. We verhogen de pensioenen jaarlijks met 50% van de consumentenprijsindex, als de financiële positie van ons fonds dat toelaat. De verhoging zorgt ervoor dat uw pensioen deels zijn waarde houdt en wordt uitgedrukt in een percentage.

De verhoging in de afgelopen jaren

De verhoging verschilt van jaar tot jaar. Wij hebben uw pensioen de afgelopen jaren als volgt verhoogd:

Over het jaar:

Dat is per: 

2022: 2,57%

1 januari 2023

2021: 1,71%

1 januari 2022

2020: 0%

1 januari 2021

2019: 0%

1 januari 2020

2018: 0%

1 januari 2019

2017: 0%

1 januari 2018

2016: 0%

1 januari 2017


Wanneer krijgt u een verhoging?

U hebt niet automatisch recht op een verhoging. Dat kan alleen als we er financieel goed genoeg voor staan. Wij reserveren geen geld voor de verhoging. Ons bestuur bekijkt elk jaar of en hoeveel uw opgebouwde pensioen kan worden verhoogd. Dat hangt af van onze financiële positie. Als onze financiële positie niet goed genoeg is, kan het ook voorkomen dat we de pensioenen moeten verlagen.