Pensioen meenemen

Meenemen of niet meenemen? Dat is de vraag die u zich over uw pensioen moet stellen als u van werkgever wisselt.

Veel hangt af van hoe hoog uw pensioen is op het moment dat u uit dienst gaat. Dit bedrag staat op het pensioenoverzicht dat u krijgt als u uit dienst gaat. U kunt ook inloggen in de beveiligde omgeving Mijn Pensioencijfers van deze website of de landelijke pensioenwebsite www.mijnpensioenoverzicht.nl voor een actueel overzicht van uw pensioen.

1. Uw pensioen ligt onder de wettelijke afkoopgrens € 594,89 (2023)

Is uw opgebouwde pensioen lager dan € 594,89 (2023) bruto per jaar? Dan dragen wij het pensioen dat u bij ons pensioenfonds hebt opgebouwd tot u uit dienst ging, automatisch over zodra u weer pensioen gaat opbouwen bij een nieuw pensioenfonds of verzekeraar. Het gaat dus automatisch met u mee naar uw nieuwe baan. Elk jaar nadat u uit dienst bent gegaan, kijken we of u ergens anders pensioen opbouwt:

  • Als dat zo is, dragen wij uw pensioen over. Daar hoeft u niets voor te doen. U ontvangt van ons fonds een brief zodra wij uw pensioen overdragen. Uw nieuwe pensioenfonds of verzekeraar meldt hoeveel pensioen u erbij hebt gekregen volgens de pensioenregeling van dat fonds of die verzekeraar.

  • Als u geen pensioen opbouwt via een nieuwe baan, blijft uw pensioen bij ons staan en checken wij een jaar later opnieuw of uw situatie is veranderd.

  • Dat doen we vijf jaar lang. Ons fonds stuurt u na die periode een brief om het pensioen in één keer aan u uit te betalen.

2. Uw pensioen ligt boven de wettelijke afkoopgrens € 594,89 (2023)

U moet zelf kiezen of u het pensioen meeneemt of niet. Wat is in uw situatie verstandig?

1. Niet meenemen

U kunt uw opgebouwde pensioen bij ons laten staan. In dat geval beheren wij uw pensioen en krijgt u het vanaf uw pensioendatum uitgekeerd.

2. Meenemen

Gaat u in loondienst werken bij een andere werkgever die ook een pensioenregeling heeft, dan kunt u uw pensioen meenemen. Dit heet waardeoverdracht.

Vergelijk uw oude en nieuwe pensioenregeling goed met elkaar. Dan kunt u beter beslissen of het financieel gunstig is om uw pensioen wel of niet mee te nemen naar uw nieuwe pensioenfonds of -verzekeraar. Let bijvoorbeeld op:

  • wat voor pensioenregeling geldt bij uw nieuwe pensioenfonds of -verzekeraar (eindloon- of middelloonregeling, premieovereenkomst)?
  • hoe wordt het pensioen verhoogd?
  • hoe is het partnerpensioen geregeld?
  • hoe staat het pensioenfonds er financieel voor (dekkingsgraad)?
  • welke keuzes hebt u binnen uw pensioenregeling?

Hoe dan?

Vraag waardeoverdracht aan bij uw nieuwe pensioenfonds of -verzekeraar. Pensioenfondsen zijn verplicht om mee te werken aan de waardeoverdracht.

Na uw aanvraag ontvangt u een voorstel. Pas als u met het voorstel akkoord bent, wordt uw pensioen overgedragen.

Informatie voor u

Als u uit dienst gaat, ontvangt u van ons een brief met daarin een overzicht van het pensioen dat u bij ons hebt opgebouwd.