Pensioen op maat

Eerst meer pensioen, daarna minder

Wilt u de eerste jaren van uw pensioen meer te besteden hebben? Dan kunt u de eerste jaren een hoger ouderdomspensioen ontvangen. U kiest zelf tot welke leeftijd u meer pensioen wil ontvangen. Dat kan tot 68, 70, 73, 75 of 78 jaar zijn.

De hoogte van uw pensioen mag u niet zelf bepalen. Hiervoor is een standaard verhouding vastgesteld van 100:75 (hoog/laag). In de lage periode ontvangt u dan een pensioen van 75% van het pensioen dat u in de hoge periode ontvangt.

Wat moet u doen?

Ga naar Mijn Pensioencijfers en check hoeveel ouderdoms- en partnerpensioen u hebt opgebouwd bij ons. Geef aan ons door dat u eerst meer pensioen wilt ontvangen. Dit doet u met het keuzeformulier dat u van ons ontvangt 6 maanden voordat u met pensioen gaat.

Wat kunt u doen?

Ga naar Mijn Pensioencijfers en laat de Pensioenplanner uitrekenen wat deze keuze betekent voor de hoogte van uw pensioen.

Wat kunt u verder doen?

Voordat u een besluit neemt, is het verstandig om te controleren wanneer uw AOW-pensioen ingaat.

Wat kunt u nog meer kiezen?