Nieuws

Goed nieuws: wij verhogen uw pensioen!

Pensioenfonds Cargill verhoogt de pensioenen van de gepensioneerden en oud-werknemers (gewezen deelnemers) per 1 januari 2022 met 1,71%.

Eerder dit jaar hebt u op onze website en in het nieuws kunnen vernemen dat de regels voor het verhogen van pensioenen door de overheid zijn versoepeld.

De versoepeling houdt in dat pensioenfondsen in 2022 de pensioenen sneller mogen verhogen. Dit mag nu al vanaf een beleidsdekkingsgraad van tenminste 105% in plaats van de gebruikelijke 110%. Voor deze versoepeling gelden extra voorwaarden.

Ons fonds heeft deze voorwaarden in de afgelopen maanden onderzocht en geconcludeerd dat wij hieraan voldoen. Hierbij was vooral van belang dat de sociale partners (werkgever, vakbonden en Centrale Ondernemingsraad) en het pensioenfonds de intentie uitspraken om de opgebouwde pensioenen om te gaan zetten naar het nieuwe pensioenstelsel (het zogenaamde ‘invaren’). Dat hebben we nu gedaan. Het gaat hier voorlopig nog om een intentie. Er moet nog veel worden onderzocht voordat een definitief besluit wordt genomen. Meer informatie over de voorwaarden en de overwegingen van ons fonds vindt u hier.

Een tussentijdse verhoging van uw pensioen

De verhoging van 1.71% in 2022 (met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2022) volgt het pensioenreglement en het toeslagbeleid van ons fonds. Het gaat om 50% van de stijging van het consumentenprijsindexcijfer in de periode oktober 2020 – oktober 2021. Het is de maximale verhoging die wij in 2022 kunnen toepassen.

Deze tussentijdse verhoging geldt voor de pensioenen van de gepensioneerden en de opgebouwde pensioenen van de oud-werknemers. De deelnemers voor wie deze verhoging geldt, ontvangen hierover binnenkort persoonlijk bericht.

Deze verhoging geldt niet voor de huidige werknemers van Cargill. Het opgebouwde pensioen van iedereen die op 1 januari 2022 in dienst was is toen al verhoogd met 2%, in overeenstemming met het pensioenreglement.

Over een eventuele verhoging van de pensioenen in 2023 nemen wij in 2023 een besluit.

Belangrijk om te weten

Vragen?

Met vragen over uw pensioen kunt u altijd contact met ons opnemen. Wij helpen u graag.