Nieuws

Wet toekomst pensioenen uitgesteld

Het was de bedoeling dat de Wet toekomst pensioenen per 1 januari 2023 in zou gaan. De wet is nu in behandeling in de Tweede Kamer. De Kamerleden stellen zoveel vragen dat de minister de ingangsdatum uitstelt. Na behandeling in de Tweede Kamer, moet immers ook de Eerste Kamer zich nog buigen over de nieuwe wet.

Wat vooraf ging

In 2019 hebben vertegenwoordigers van werkgevers, werknemers en de overheid een principe akkoord gesloten voor een nieuw pensioenstelsel. Doel is het pensioen persoonlijker en transparanter te maken. Doel is ook dat het pensioen beter aansluit op de huidige arbeidsmarkt, waar mensen vaker dan voorheen van baan en van werkgever veranderen. Deze plannen zijn vertaald in een wetsvoorstel. De Tweede Kamer is nog bezig met de voorbereiding van de behandeling daarvan.

Soepelere regels verhogen pensioen eindigen toch op 1 januari 2023

Met de nieuwe wet in aantocht zijn de regels voor het verhogen van de pensioenen versoepeld. Pensioenfondsen mogen tussen 1 juli 2022 en 1 januari 2023 de pensioenen verhogen als de dekkingsgraad minimaal 105% is. Maar alleen als zij van plan zijn om de opgebouwde pensioenen in de nieuwe pensioenregeling in te brengen. De einddatum van de versoepeling blijft 1 januari 2023.

Ons fonds onderzoekt nog of van deze versoepeling gebruik kan worden gemaakt.

In 2023 geen verlagingen van pensioen?

Dat is niet zeker. Pensioenfondsen die eind 2021 te weinig vermogen hadden, hoefden in 2022 pensioenen niet in alle gevallen te verlagen. Eind dit jaar bekijkt de minister of dat ook voor 2023 gaat gelden.

Voor ons fonds is van verlaging in 2023 waarschijnlijk geen sprake.

Wilt u meer weten?

Op deze pagina houden we u op de hoogte van de ontwikkelingen rond het nieuwe pensioenstelsel.