Nieuws

Nieuw herstelplan ingediend bij DNB

De financiële positie van ons fonds is niet goed genoeg. Daarom is er een nieuw herstelplan ingediend.

Er gelden financiële spelregels voor pensioenfondsen. Volgens die regels is onze financiële positie niet goed genoeg. Er zijn te weinig buffers voor de lange termijn. Ons pensioenfonds heeft daarom een nieuw herstelplan ingediend bij toezichthouder De Nederlandsche Bank (DNB). Uit dat herstelplan moet blijken of ons fonds zich binnen een redelijke termijn (10 jaar) kan herstellen en de vereiste dekkingsgraadgrens kan bereiken. Als dat niet waarschijnlijk lijkt, moeten wij bepaalde maatregelen toepassen, waaronder een mogelijke verlaging van de pensioenuitkeringen en pensioenaanspraken.

Wat betekent het nieuwe herstelplan voor u?

De dekkingsgraad geeft aan hoe een pensioenfonds er financieel voor staat. Op 31 december 2020 was de actuele dekkingsgraad van ons fonds 99,0%. Op basis van de berekeningen in het herstelplan herstelt de dekkingsgraad zich in een termijn van 6 jaar tot boven de vereiste grens van 112,4%. Dit betekent dat er geen aanvullende maatregelen nodig zijn om te komen tot herstel. Op basis van het herstelplan hoeven wij dus in 2021 de pensioenuitkeringen en pensioenaanspraken niet te verlagen.

Regels voor verlagen pensioenen versoepeld

Naast de actuele dekkingsgraad is er de beleidsdekkingsgraad. Dit is het gemiddelde van de actuele dekkingsgraden van de afgelopen 12 maanden. De beleidsdekkingsgraad van ons fonds was eind 2020 94,2%. Dat is voor het zesde jaar op rij te laag. Dat zou namelijk 104.0% moeten zijn. Wettelijk gezien moeten de pensioenen dan verlaagd worden. Maar Minister Koolmees heeft de regels voor het verlagen van de pensioenen tijdelijk versoepeld.

Ons fonds heeft gebruik gemaakt van die nieuwe regels, want we zien genoeg kans om zonder verlaging van de pensioenen weer financieel gezond te worden. Dat blijkt ook uit het herstelplan. Daarbij zou een verlaging ervoor zorgen dat pensioenuitkeringen direct worden verlaagd. Dat heeft veel impact op de pensioenuitkeringen, maar weinig effect op de (actuele) dekkingsgraad. Het doorvoeren van een verlaging weegt volgens het bestuur niet op tegen de onrust die dat veroorzaakt.