Nieuws

Lager opbouwpercentage in 2021

Het opbouwpercentage van de middelloonregeling bij Pensioenfonds Cargill is verlaagd van 1,641% in 2020 naar 1,469% in 2021. Dit betekent dat u minder pensioen opbouwt in 2021. In 2022 wordt het opbouwpercentage opnieuw vastgesteld.

Waarom een lager opbouwpercentage?

De rente is erg laag en dat heeft een negatief effect op het opbouwpercentage. De sociale partners hebben afgesproken dat in het geval van een lage rente het opbouwpercentage wordt verlaagd, of de eigen bijdrage wordt verhoogd. Dat is ook zo in het pensioenreglement vastgelegd. De werkgever heeft u daarover geïnformeerd:

Rekenvoorbeeld

Over uw salaris tot € 71.902 bouwt u pensioen op in de middelloonregeling. Hoeveel u in een jaar precies opbouwt is afhankelijk van uw salaris, de franchiseHet bedrag dat van uw salaris wordt afgetrokken bij de berekening van uw pensioen, omdat u later ook AOW ontvangt. en het opbouwpercentage. Over uw salaris tussen € 71.902 en € 112.189 bouwt u een pensioenkapitaal op in de beschikbare premieregeling bij Aegon Cappital.

Stel uw salaris is € 50.000. De franchise is € 14.544 en het opbouwpercentage is 1.469%. U bouwt in 2021 dan jaarlijks € 50.000 - € 14.544 * 1,469% = € 521 aan pensioen op (in 2020: € 588), dat vanaf uw 68e jaar jaarlijks aan u wordt uitgekeerd.

Wat kan ik doen?

Later dit jaar ontvangt u uw Uniform Pensioenoverzicht van ons fonds. Daarop ziet u hoeveel pensioen u naar verwachting kunt bereiken. U kunt ook inloggen op www.mijnpensioenoverzicht.nl voor een actueel beeld van uw pensioen. Als u denkt dat uw financiële situatie onvoldoende zal zijn, kunt u zelf bijsparen voor extra pensioen. Een financieel adviseur kan u daarbij helpen.