Nieuws

Wijzigingen in ons reglement

Het reglement van Pensioenfonds Cargill is per 1 januari 2022 op een paar punten aangepast.

Het artikel over het recht op flexibele pensionering (artikel 15.1) is aangepast. Het is nu duidelijker wie en onder welke voorwaarden hiervan gebruik kan maken.

Ook artikel 16.5 is aangepast. Het is nu duidelijker dat bij beëindiging van de uitvoeringsovereenkomst met werkgever Cargill, Pensioenfonds Cargill de toeslagregeling niet meer uitvoert voor de werkgever. In plaats daarvan kan het fondsbestuur dan een nieuwe toeslagregeling vaststellen.

Tot slot zijn er nog wat tekstuele verduidelijkingen gemaakt in het reglement. Er zijn geen inhoudelijke wijzigingen aan de middelloonregeling aangebracht.

Goedgekeurd

Het vernieuwde reglement is voorgelegd aan de Pensioencommissie van Cargill (bestaande uit Cargill, de vakbonden en de COR). De Pensioencommissie heeft het vernieuwde reglement goedgekeurd.

Meer informatie

Bekijk het vernieuwde reglement voor meer informatie.