Nieuws

Lager opbouwpercentage in 2022

Het opbouwpercentage van de middelloonregeling bij Pensioenfonds Cargill is verlaagd van 1,469% in 2021 naar 1,297% in 2022. Dit betekent dat u minder pensioen opbouwt in 2022. In 2023 wordt het opbouwpercentage opnieuw vastgesteld.

Waarom een lager opbouwpercentage?

De rente is erg laag en dat heeft een negatief effect op het opbouwpercentage. De sociale partners hebben afgesproken dat in het geval van een lage rente het opbouwpercentage wordt verlaagd, of de eigen bijdrage wordt verhoogd.

Dit is ook zo in het pensioenreglement vastgelegd. De werkgever heeft u daarover geïnformeerd. Zie de mail van Cargill B.V.: Pensioen communicatie Cargill Pensioenfonds: 2% indexatie en de opbouw van 1,297% (verzonden op 20 december 2021) en de mail Pensioenregeling: Voorwaardelijk karakter ten aanzien van de door Cargill te betalen premie (uit 2020).

Rekenvoorbeeld

Over uw salaris tot € 72.160 bouwt u pensioen op in de middelloonregeling. Hoeveel u in een jaar precies opbouwt is afhankelijk van uw salaris, de franchiseHet bedrag dat van uw salaris wordt afgetrokken bij de berekening van uw pensioen, omdat u later ook AOW ontvangt. en het opbouwpercentage. Over uw salaris tussen € 72.160 en € 114.866 bouwt u een pensioenkapitaal op in de beschikbare premieregeling bij Aegon Cappital.

Stel uw salaris is € 50.000. De franchise is € 14.802 en het opbouwpercentage is 1.297%. U bouwt in 2022 dan jaarlijks (€ 50.000 - € 14.802) * 1,297% = € 457 aan pensioen op (in 2021: € 521), dat vanaf uw 68e jaar jaarlijks aan u wordt uitgekeerd

Verhoging van uw al opgebouwde pensioen

Het goede nieuws is dat de werkgever voor 2022 wederom de al opgebouwde pensioenen van de werknemers in de middelloonregeling verhoogt met 2%. Dit is de reglementair maximale onvoorwaardelijke verhoging (indexatie).

Wat kan ik doen?

Later dit jaar ontvangt u uw Uniform Pensioenoverzicht van ons fonds. Daarop ziet u hoeveel pensioen u naar verwachting kunt bereiken. U kunt ook inloggen op www.mijnpensioenoverzicht.nl voor een actueel beeld van uw pensioen. Als u denkt dat uw financiële situatie onvoldoende zal zijn, kunt u zelf bijsparen voor extra pensioen. Een financieel adviseur kan u daarbij helpen.