Nieuws

Bent u niet tevreden?

Ons fonds voert uw pensioenregeling met de grootst mogelijke zorg uit. Toch kan het voorkomen dat u niet tevreden bent over de manier waarop dit gebeurt of de manier waarop u bent behandeld of geïnformeerd.

Klachten- en geschillenregeling
Wanneer u een klacht of een geschil hebt, kunt u gebruik maken van de klachten- en geschillenregeling van ons pensioenfonds. U kunt uw klacht of geschil schriftelijk of per e-mail indienen bij ons fonds. Om u zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn, heeft onze administratie uw klantnummer en telefoonnummer nodig. Uw klantnummer vindt u op de brieven die u van ons fonds ontvangt. Bij het indienen van een klacht of geschil moet u ook uw adres, de datum en een omschrijving van de klacht of het geschil opnemen.

De volledige procedure met eventuele vervolgstappen kunt u lezen in onze klachten- en geschillenregeling.