Nieuws

Onze statuten zijn aangepast

De statuten van ons fonds zijn aangepast. Ten opzichte van de vorige versie is alleen artikel 13.Verantwoordingsorgaan aangepast. Hierdoor kunnen we het aantal leden van het Verantwoordingorgaan uitbreiden naar meer dan vier. We vinden dat wenselijk met het oog op de overgang naar het nieuwe pensioenstelsel.