Soorten pensioen

Pensioen bij arbeidsongeschiktheid

Wordt u ziek en kunt u daardoor niet meer (volledig) werken? Dan gaat uw pensioenopbouw onder bepaalde voorwaarden (gedeeltelijk) door tot uw AOW-leeftijd, maar u betaalt dan zelf geen premie meer. Op deze manier blijft u pensioen opbouwen voor later.

Bent u gedeeltelijk arbeidsongeschikt? Dan betaalt het pensioenfonds een deel van de pensioenpremie. Hoe groot dat deel is, is afhankelijk van de mate van arbeidsongeschiktheid en of u een WIAAfkorting voor Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen. Een uitkering van de overheid voor mensen die arbeidsongeschikt zijn.-uitkering ontvangt. U ontvangt dit pensioen als u de standaard pensioenleeftijd bereikt.

Ga naar Mijn Pensioencijfers en kijk hoeveel pensioen er voor u is geregeld.

Geen arbeidsongeschiktheidspensioen

U ontvangt geen (aanvullend) arbeidsongeschiktheidspensioen van uw fonds, als aanvulling op uw inkomen vóór uw AOW-leeftijd. Uw werkgever heeft hiervoor een aparte verzekering afgesloten. Vraag uw werkgever hiernaar.

Andere soorten pensioen

Voor u Voor uw ex-partner Voor uw kinderen
Ouderdomspensioen Partnerpensioen Wezenpensioen
Pensioen bij arbeidsongeschiktheid Bijzonder partnerpensioen