Verandert uw situatie?

Ziek en arbeidsongeschikt

Als u lang ziek bent, kan dit eindigen in arbeidsongeschiktheid. Dat kan, naast lichamelijke of psychische klachten, ook gevolgen hebben voor uw inkomen en uw pensioen.

1. U bent ziek

De eerste 2 jaar dat u ziek bent, ontvangt u inkomen van uw werkgever als u in dienst blijft. U blijft pensioen opbouwen waar uw werkgever premie voor betaalt. U blijft uw eigen bijdrage hiervoor betalen.

2. U bent volledig en duurzaam arbeidsongeschikt

Wat is er geregeld?

Als u langer dan 2 jaar ziek bent, kunt u volledig en duurzaam arbeidsongeschikt worden verklaard. U wordt dan ontslagen en ontvangt van de overheid een IVA-uitkering. Deze uitkering is een onderdeel van de WIA.

Pensioen voor later

U blijft bij ons pensioen opbouwen over uw inkomen dat u had toen u arbeidsongeschikt werd. U hoeft voor dit pensioen geen premie te betalen. Als u de standaard pensioenleeftijd bereikt, ontvangt u ouderdomspensioen van ons. Mocht u overlijden, dan is er partnerpensioen voor uw partner en wezenpensioen voor uw kinderen.

Wat moet u doen?

Geef wijzigingen over uw situatie aan ons door. Zoals een herziening van de mate van arbeidsongeschiktheid. Wij ontvangen ook informatie van UWV.

Wat kunt u verder doen?

U ontvangt geen arbeidsongeschiktheidspensioen van ons fonds. Uw werkgever heeft hiervoor een aparte verzekering afgesloten. Voor meer informatie hierover kunt u terecht bij uw werkgever.

3. U bent gedeeltelijk arbeidsongeschikt of niet duurzaam arbeidsongeschikt

Wat is er geregeld?

Als u langer dan 2 jaar ziek bent, kunt u gedeeltelijk arbeidsongeschikt worden verklaard. Er kunnen zich dan 2 situaties voordoen:

  • U bent minder dan 35% arbeidsongeschikt
  • U bent arbeidsongeschikt voor 35% tot 80% of u bent volledig, maar niet duurzaam arbeidsongeschikt

a. Minder dan 35% arbeidsongeschikt

UWV heeft bepaald dat u minder dan 35% arbeidsongeschikt bent. Dan is het de bedoeling dat uw werkgever u passend werk aanbiedt. U blijft over uw inkomen pensioen bij ons opbouwen.

Vanaf de eerste van de maand waarin u de standaard pensioenleeftijd bereikt, ontvangt u ouderdomspensioen van ons. Mocht u overlijden, dan is er partnerpensioen voor uw partner en wezenpensioen voor uw kinderen.

b. Arbeidsongeschikt voor 35% tot 80% of niet duurzaam arbeidsongeschikt

Stelt UWV vast dat u arbeidsongeschikt bent voor 35% tot 80%? Of bent u volledig, maar niet duurzaam arbeidsongeschikt? Dan geldt voor u de WGA. De WGA-uitkering is een onderdeel van de WIA.U ontvangt naast de WGA-uitkering salaris over de uren dat u nog werkt. 

U blijft bij ons pensioen opbouwen over het deel dat u nog werkt én over het deel dat u arbeidsongeschikt bent. U hoeft voor dit laatste deel geen premie te betalen. Vanaf de eerste van de maand waarin u de standaard pensioenleeftijd bereikt, ontvangt u ouderdomspensioen van ons. Mocht u overlijden, dan is er partnerpensioen voor uw partner en wezenpensioen voor uw kinderen.

Wat moet u doen?

Geef wijzigingen over uw situatie aan ons door. Wij ontvangen ook informatie van UWV.

Wat kunt u verder doen?

U ontvangt geen arbeidsongeschiktheidspensioen van ons fonds. Uw werkgever heeft hiervoor een aparte verzekering afgesloten. Voor meer informatie hierover kunt u terecht bij uw werkgever.