Verandert uw situatie?

Trouwen

Gaat u trouwen? Dan deelt u meer met elkaar. Op persoonlijk vlak en financieel, bijvoorbeeld uw pensioen. Wat is er geregeld en wat kunt u nog meer doen?

Wat is er geregeld?

Uw partner heeft automatisch recht op partnerpensioen als u komt te overlijden.

Hoeveel krijgt uw partner?

In het Uniform Pensioenoverzicht (UPOAfkorting voor Uniform Pensioenoverzicht. Een persoonlijk pensioenoverzicht dat deelnemers ontvangen van hun pensioenfonds.) dat u jaarlijks ontvangt, staat hoeveel partnerpensioen voor uw partner is voorzien.

Wat moet u doen?

U hoeft u niets te doen. Wij ontvangen de gegevens van uw partner automatisch van de gemeente. Trouwt u in het buitenland? Stuur ons dan een gewaarmerkte kopie van de huwelijksakte.