Verandert uw situatie?

Scheiden

U hebt besloten om uit elkaar te gaan. Een vervelende situatie die ook het pensioen beïnvloedt als u getrouwd was of een geregistreerd partnerschap had. Er gelden regels voor de verdeling van het ouderdomspensioen. Die zijn vastgelegd in de ‘Wet Verevening pensioenrechten bij scheiding’. U kunt ook afwijken van de wet door andere afspraken te maken.

Wat is er geregeld? 

Via de gemeente ontvangt ons fonds automatisch bericht dat u bent gescheiden of uw geregistreerd partnerschap hebt beëindigd. In de wet zijn vervolgens voor het pensioen 2 zaken geregeld:

  1. Uw ex-partner krijgt een bijzonder partnerpensioen na uw overlijden.
  2. Uw ex-partner heeft recht op de helft van het ouderdomspensioen dat u tijdens het huwelijk of geregistreerde partnerschap hebt opgebouwd.

1. Bijzonder partnerpensioen

Het bijzonder partnerpensioen wordt automatisch geregeld. Daar hoeft u niets voor te doen. Uw ex-partner kan hier wel van afzien. Hij of zij ontvangt na uw overlijden dan geen pensioen van ons. Het partnerpensioen komt dan toe aan een eventuele nieuwe partner.

Wat moet u doen?

Besluit uw ex-partner om af te zien van het bijzonder partnerpensioen? Dan kunt u dat op twee manieren doorgeven.

2. Ouderdomspensioen

U en uw ex-partner moeten het ouderdomspensioen dat tijdens het partnerschap is opgebouwd, door de helft delen. Vul het formulier in. Doet u dat binnen 2 jaar na de datum van de scheiding? Dan krijgt uw ex-partner straks zijn of haar deel van het ouderdomspensioen rechtstreeks van ons. Als u langer wacht dan 2 jaar, moet uw ex-partner zijn of haar deel bij u opvragen als u met pensioen bent. Als uw ex-partner overlijdt, krijgt u weer uw volledige ouderdomspensioen van ons.

Andere afspraken

U kunt ook andere afspraken maken:

  • niet ieder de helft, maar een andere verdeling
  • niet het pensioen dat tijdens het huwelijk of het geregistreerd partnerschap is opgebouwd, maar over een andere periode, of
  • een combinatie van bovenstaande twee punten
  • het ouderdomspensioen en bijzonder partnerpensioen van uw ex-partner omzetten in een eigen recht op ouderdomspensioen voor uw ex-partner. Dit noemen we ook wel conversieEen eigen recht op ouderdomspensioen voor uw ex-partner. Het pensioen van uw ex-partner staat dan los van uw eigen pensioen..

Maken u en uw ex-partner andere afspraken over de verdeling van het ouderdomspensioen? Binnen de wettelijke mogelijkheden bepaalt u samen wat u redelijk vindt. U moet het beiden met de beslissingen eens zijn. Geef ook dit binnen 2 jaar na de datum van de scheiding door via het formulier.