Verandert uw situatie?

Scheiden

U hebt besloten om uit elkaar te gaan. Een vervelende situatie die ook het pensioen beïnvloedt als u getrouwd was of een geregistreerd partnerschap had. Er gelden regels voor de verdeling van het ouderdomspensioen. Die zijn vastgelegd in de ‘Wet Verevening pensioenrechten bij scheiding’. U kunt ook afwijken van de wet door andere afspraken te maken.

Wat is er geregeld? 

Via de gemeente ontvangt ons fonds automatisch bericht dat u bent gescheiden of uw geregistreerd partnerschap hebt beëindigd. In de wet zijn vervolgens voor het pensioen 2 zaken geregeld:

  1. Uw ex-partner krijgt een bijzonder partnerpensioen na uw overlijden.
  2. Uw ex-partner heeft recht op de helft van het ouderdomspensioen dat u tijdens het huwelijk of geregistreerde partnerschap hebt opgebouwd.

1. Bijzonder partnerpensioen

Het bijzonder partnerpensioen wordt automatisch geregeld. Daar hoeft u niets voor te doen. Uw ex-partner kan hier wel van afzien. Hij of zij ontvangt na uw overlijden dan geen pensioen van ons. Het partnerpensioen komt dan toe aan een eventuele nieuwe partner. Wanneer uw ex-partner besluit om van het bijzonder partnerpensioen af te zien, stuur ons dan een brief met de verklaring van uw ex-partner. U en uw ex-partner ondertekenen beiden deze brief. Wij bekijken of we hiermee kunnen instemmen.

2. Ouderdomspensioen

U en uw ex-partner moeten het ouderdomspensioen dat tijdens het partnerschap is opgebouwd, door de helft delen. Vul het formulier in. Doet u dat binnen 2 jaar na de datum van de scheiding? Dan krijgt uw ex-partner straks zijn of haar deel van het ouderdomspensioen rechtstreeks van ons. Als u langer wacht dan 2 jaar, moet uw ex-partner zijn of haar deel bij u opvragen als u met pensioen bent. Als uw ex-partner overlijdt, krijgt u weer uw volledige ouderdomspensioen van ons.

Andere afspraken

U kunt ook andere afspraken maken:

  • niet ieder de helft, maar een andere verdeling
  • niet het pensioen dat tijdens het huwelijk of het geregistreerd partnerschap is opgebouwd, maar over een andere periode, of
  • een combinatie van bovenstaande twee punten
  • het ouderdomspensioen en bijzonder partnerpensioen van uw ex-partner omzetten in een eigen recht op ouderdomspensioen voor uw ex-partner. Dit noemen we ook wel conversieEen eigen recht op ouderdomspensioen voor uw ex-partner. Het pensioen van uw ex-partner staat dan los van uw eigen pensioen..

Maken u en uw ex-partner andere afspraken over de verdeling van het ouderdomspensioen? Binnen de wettelijke mogelijkheden bepaalt u samen wat u redelijk vindt. U moet het beiden met de beslissingen eens zijn. Geef ook dit binnen 2 jaar na de datum van de scheiding door via het formulier.