Verandert uw situatie?

Kinderen

Kinderen zijn de toekomst. Natuurlijk wilt u dat zij verzorgd zijn, ook als u er niet meer bent. Als u overlijdt, regelen wij een inkomen voor uw eigen kinderen en kinderen waar u voor zorgt. Dit heet wezenpensioen.

Wat is er geregeld?

Uw kinderen hebben na uw overlijden recht op wezenpensioen tot zij 21 jaar zijn. Het recht op wezenpensioen kan verlengd worden tot maximaal 27 jaar als uw kind studeert en voldoet aan de eisen die vermeld zijn in de Wet op de Studiefinanciering of als uw kind door ziekte of gebreken niet kan werken.

Het kan zijn dat uw kinderen recht hebben op een Anw-uitkeringUitkering die uw partner mogelijk krijgt van de overheid als u komt te overlijden. van de overheid. De voorwaarden hiervoor vindt u op de website van de Sociale Verzekeringsbank.

Hoeveel krijgen uw kinderen?

Het wezenpensioen per kind is 20% van het totale (bijzonder) partnerpensioen. U vindt dit bedrag terug op uw Uniform Pensioenoverzicht (UPO). 

Hebt u ook ergens anders pensioen opgebouwd? Log dan in op www.mijnpensioenoverzicht.nl voor een overzicht van uw pensioen tijdens uw hele loopbaan. Daarbij staat ook het pensioen voor uw eventuele partner en kinderen.

Wat moet u doen?

U hoeft uw kinderen niet aan te melden bij ons. Mocht het nodig zijn, dan vragen wij die gegevens op bij de gemeente.

Wat kunt u verder regelen?

U kunt ervoor zorgen dat uw kinderen na uw overlijden een hoger inkomen ontvangen. U kunt hiervoor elders zelf een verzekering afsluiten.