Typ een tekst om te zoeken.

 

Meest gezocht


Mijn profiel

U vindt hier uw persoonsgegevens en contactgegevens. Laat hier ook uw e-mailadres achter voor digitale communicatie.
Bekijk uw profiel.


Pensioenregeling

De pensioenregeling van Pensioenfonds Cargill in het kort.
Bekijk uw pensioenregeling.


Partner- en wezenpensioen

Als u overlijdt, krijgt uw partner partnerpensioen en krijgen uw kinderen wezenpensioen.
Lees meer over partner- en wezenpensioen.


Mijn pensioenpost

Bekijk digitaal de post over uw pensioen.
Bekijk uw pensioenpost.


Nieuws

Lees hier het nieuws over Pensioenfonds Cargill.
Nieuws lezen.


Pensioenplanner

Plan uw pensioen met de pensioenplanner.
Ga naar de pensioenplanner.

Zoeken

Welke risico's zijn er?

De opbouw en uitbetaling van pensioenen gaan over een heel lange periode. Vaak wel meer dan 60 jaar. In zo’n periode verandert de wereld.

Er kunnen daardoor risico’s ontstaan die uw pensioen bedreigen. Op die risico’s proberen wij ons zo goed mogelijk voor te bereiden.

Levensverwachting 
Mensen worden gemiddeld steeds ouder. Hoe langer u leeft, hoe meer pensioen wij moeten uitbetalen. Als de gemiddelde leeftijd stijgt, is er dus meer geld voor pensioen nodig, misschien meer dan waar we op hadden gerekend.

Rente
Rente beïnvloedt de pensioenen. Hoe lager de rente, hoe meer geld er nodig is om later op hetzelfde bedrag uit te komen. Een langdurig lage rente maakt pensioen dus ‘duurder’, misschien duurder dan waar we op hadden gerekend.

Voorwaardelijk karakter pensioenregeling
Deze voorwaardelijkheid houdt in dat Cargill de volledige premie betaalt indien de rente binnen afgesproken bandbreedtes blijft. De rente is namelijk van grote invloed op de pensioenpremie, hoe lager de rente hoe hoger de pensioenpremie moet zijn. De afgesproken bandbreedte waarbinnen Cargill de volledige premie voldoet, is een rente tussen 2,05% en 4,35%. Om daarbij niet te afhankelijk te zijn van een moment, wordt er bij het vaststellen van deze zogenaamde toetsrente uitgegaan van een 36-maandgemiddelde. Daarbij wordt gekeken naar de rente op 1 oktober van het voorgaande jaar. Indien de toetsrente onder de vastgestelde grens van 2,05%  van komt, zal een premie worden voldaan op basis van de rente op vastgestelde (onder)grens. De premie is dan in feite te laag. Daarom zal het opbouwpercentage worden verlaagd of de eigen bijdrage worden verhoogd. Indien de toetsrente boven de vastgestelde grens van 4,35% komt, betaalt Cargill ook een premie op basis van de vastgestelde (boven) grens. De premie is dan in feite te hoog. Het meerdere wordt dan gestort in een depot en komt ten gunste van deelnemers.

Beleggingen
Wij beleggen de premies van al onze deelnemers. Met deze beleggingen maken we rendement. Dat hebben we nodig om later een goed pensioen aan u uit te keren. Maar beleggen brengt wel risico met zich mee. Dat risico willen we zoveel mogelijk beperken. Daarom beleggen we op verschillende manieren. Zo kan het rendement op de ene belegging het verlies op een andere weer goedmaken.