Typ een tekst om te zoeken.

 

Meest gezocht


Mijn profiel

U vindt hier uw persoonsgegevens en contactgegevens. Laat hier ook uw e-mailadres achter voor digitale communicatie.
Bekijk uw profiel.


Pensioenregeling

De pensioenregeling van Pensioenfonds Cargill in het kort.
Bekijk uw pensioenregeling.


Partner- en wezenpensioen

Als u overlijdt, krijgt uw partner partnerpensioen en krijgen uw kinderen wezenpensioen.
Lees meer over partner- en wezenpensioen.


Mijn pensioenpost

Bekijk digitaal de post over uw pensioen.
Bekijk uw pensioenpost.


Nieuws

Lees hier het nieuws over Pensioenfonds Cargill.
Nieuws lezen.


Pensioenplanner

Plan uw pensioen met de pensioenplanner.
Ga naar de pensioenplanner.

Zoeken

Waardeoverdracht

Als u van baan verandert, kan dit een breuk in de pensioenopbouw tot gevolg hebben. Dat is nadelig voor de hoogte van uw pensioen. Om de nadelige gevolgen van een pensioenbreuk zoveel mogelijk te beperken, werkt Pensioenfonds Cargill mee aan waardeoverdracht.

Als u in dienst komt
Dan kunt u uw pensioen meenemen naar Pensioenfonds Cargill. Neemt u uw pensioen niet mee naar ons? Dan blijft het staan bij uw vorige pensioenfonds of -verzekeraar. U betaalt er dan geen premie meer voor en bouwt verder pensioen op bij Pensioenfonds Cargill.

U kunt op www.mijnpensioenoverzicht.nl eenvoudig zien waar u in het verleden pensioen heeft opgebouwd.

Als u uit dienst gaat
Als u bij een nieuwe werkgever in dienst treedt, is de kans groot dat u daar weer pensioen op gaat bouwen. U kunt in dat geval de waarde van uw huidige pensioen overdragen naar het pensioenfonds of de pensioenverzekeraar van uw nieuwe werkgever. U ontvangt daarover bericht.

De hoogte van uw opgebouwde pensioen is bepalend voor waardeoverdracht
Is uw opgebouwd pensioen hoger dan € 484,09 per jaar dan beslist u zelf of u uw pensioen meeneemt. Dit kan bijvoorbeeld gunstig zijn als uw nieuwe werkgever een betere pensioenregeling heeft. Of misschien wilt u alle pensioenen bij één uitvoerder hebben. Laat uw nieuwe pensioenuitvoerder dan weten dat u uw pensioen wilt meenemen. Het meenemen van uw pensioen regelt u bij uw nieuwe pensioenuitvoerder. Wilt u uw pensioen niet meenemen? Dan blijft uw pensioen bij Pensioenfonds Cargill staan.

Is uw opgebouwd pensioen minder dan € 484,09 per jaar en hoger dan € 2 per jaar? Dan zorgt Pensioenfonds Cargill er automatisch voor dat uw pensioen meegaat naar uw nieuwe pensioenuitvoerder. Pensioenfonds Cargill checkt daarom jaarlijks bij www.mijnpensioenoverzicht.nl of u pensioen opbouwt bij een nieuwe pensioenuitvoerder. Heeft u geen nieuwe pensioenuitvoerder dan blijft uw pensioen bij Pensioenfonds Cargill.

Stopte uw pensioenopbouw na 1 januari 2019 en is uw opgebouwd pensioen € 2 of lager per jaar, dan krijgt u dat pensioen niet. Uw pensioen vervalt aan het pensioenfonds. Dit is wettelijk geregeld.

Let op: de beleidsdekkingsgraad is onder de 100%. Daarom worden op dit moment geen waardeoverdrachten in behandeling genomen.