Uniform Pensioenoverzicht

Antwoorden op veelgestelde vragen

Terug naar het overzicht

Algemeen over het UPO

 • Wat is een Uniform pensioenoverzicht?

  Op het Uniform Pensioenoverzicht (UPO) staat wat u aan pensioen hebt opgebouwd bij ons pensioenfonds. Voor uzelf en voor uw eventuele partner en kinderen. Alle pensioenfondsen en verzekeraars gebruiken hetzelfde model voor het pensioenoverzicht. Hebt u een partner? Dan kunt u gemakkelijk uw pensioenoverzicht met dat van uw partner vergelijken.

 • Wat staat er op het pensioenoverzicht?

  Op het pensioenoverzicht ziet u wat u tot januari dit jaar aan pensioen hebt opgebouwd bij ons fonds. Wijzigingen per 1 januari van dit jaar staan niet in het pensioenoverzicht van dit jaar, maar in het pensioenoverzicht van volgend jaar.

  Verder vindt u de volgende informatie terug op het pensioenoverzicht:

  • de basisgegevens van u en eventueel uw partner
  • informatie over het door u opgebouwde pensioen
  • factor A voor uw belastingaangifte
 • Wanneer krijg ik een pensioenoverzicht?
  • Werknemers die nu pensioen opbouwen bij ons ontvangen dit overzicht elk jaar. 
  • Ook gepensioneerden ontvangen dit overzicht elk jaar.
  • Oud-werknemers die hun pensioen bij ons hebben laten staan toen ze uit dienst gingen, ontvangen dit overzicht minimaal elke 5 jaar. Online is er elk jaar een nieuw pensioenoverzicht beschikbaar. 
 • Moet u het pensioenoverzicht bewaren?

  Nee, dat moet niet; u bent het niet verplicht. We raden u wel aan het pensioenoverzicht te bewaren. U behoudt dan alle gegevens die voor de opbouw van uw pensioen belangrijk zijn. Mocht u ooit vermoeden dat er iets niet klopt aan uw pensioen, dan kunt u dat nagaan aan de hand van de pensioenoverzichten. 

 • Waarom ontvang ik het pensioenoverzicht van AZL?

  AZL voert namens ons pensioenfonds de administratie van uw pensioenregeling uit. Dat is ook de reden dat u uw pensioenoverzicht van AZL ontvangt.

Vragen over persoonlijke gegevens op het UPO

 • De gegevens op mijn pensioenoverzicht kloppen niet, wat kan ik doen?

  Klopt er iets niet? Neem dan contact met ons op. Als u wijzigingen hebt doorgegeven na 1 januari van dit jaar, dan komen deze wijzigingen in het pensioenoverzicht van het volgende jaar te staan. Deze wijzigingen hebben dan namelijk nog geen invloed op uw pensioen van het afgelopen jaar.

 • Waarom staat er geen partner op mijn pensioenoverzicht?

  Als u overlijdt, kijken wij in de Basisregistratie personen (BRP) of u getrouwd was of een geregistreerd partnerschap had. Wanneer u samenwoont, krijgen we deze informatie niet van de gemeentelijke basisadministratie. U kunt in dat geval uw partner aanmelden bij ons. Dan zorgt u ervoor dat uw partner in aanmerking komt voor pensioen van ons, mocht u overlijden. Wilt u uw partner aanmelden? Log in op de beveiligde omgeving Mijn Pensioencijfers en meld uw partner aan met het formulier dat u daar vindt.

 • Wat heeft mijn partner aan het pensioenoverzicht?

  Stel dat u overlijdt, dan kan uw partner recht hebben op partnerpensioen van ons fonds. In het Uniform Pensioenoverzicht staat hoe hoog dat bedrag is, bruto per jaar. U kunt samen bekijken of dat genoeg is. Als u dat nodig vindt, kunt u een extra verzekering afsluiten bij een bank of verzekeraar.

 • Waar is het pensioen voor mijn ex-partner?

  Bent u gescheiden, hebt u uw pensioen gedeeld met uw ex-partner en hebt hierover vóór 1 januari bericht ontvangen van ons fonds? Dan is het pensioen voor uw ex-partner afgetrokken van uw opgebouwde pensioen. Daardoor is uw pensioen lager.

Vragen over de bedragen op het UPO

 • Het pensioen staat er in drie bedragen. Wat moet ik ermee?

  Er staan drie bedragen op uw pensioenoverzicht (bruto per jaar). Het middelste bedrag kunt u gebruiken om na te gaan of het verwachte pensioen voor u genoeg is om van rond te komen. De andere twee bedragen geven aan in welke richting uw pensioen bij ons fonds zich kan ontwikkelen als het erg mee- of tegenzit in de economie.

  Het zit mee als het economisch gezien veel beter gaat dan verwacht. Het is een mogelijke toekomst waarin de rendementen op de beleggingen hoger uitvallen dan verwacht. En ook de rente en de prijzen zich gunstig ontwikkelen. We weten niet óf deze situatie zich voor gaat doen. Maar áls deze situatie zich voordoet, dan ziet u bij de rechter pijl wat dit zou betekenen voor uw pensioen. En omgekeerd. Als het economisch gezien slechter gaat dan verwacht, dan ziet u bij de linker pijl wat dit zou betekenen voor uw pensioen.

  Uw pensioen zal nooit ineens gelijk zijn aan het linker (of het rechter) bedrag. Als het langere tijd tegenzit (of meezit) in de economie zal het verwachte pensioen (het middelste bedrag) geleidelijk lager (of hoger) worden. Het is daarom goed af en toe (bijvoorbeeld ieder jaar) uw pensioen te checken. Zo ziet u in welke richting uw pensioen zich ontwikkelt.

  Wilt u een totaaloverzicht van het pensioen dat u via uw werkgever(s) hebt opgebouwd en de AOW van de overheid? Ga dan naar www.mijnpensioenoverzicht.nl. Daar ziet u ook drie bedragen. Dit zijn netto totaalbedragen van uw gehele pensioen (aangegeven per maand en berekend op basis van uw AOW-leeftijd).

 • Hoe groot is de kans dat ik het laagste of het hoogste bedrag krijg dat ik zie?

  Economen hebben nagedacht over wat er in de toekomst kan gebeuren. Zij hebben 10.000 mogelijke ‘toekomsten’ bedacht. In die toekomsten is de rente hoog of laag, de beleggingen vallen mee of juist tegen. En de prijzen stijgen of ze stijgen niet. Vervolgens hebben we berekend hoe hoog uw pensioen uitvalt in elke toekomst.

  In 5% van die scenario’s komt uw pensioen bij ons fonds lager uit dan het bedrag dat u links ziet staan. In 5% van de scenario’s komt uw pensioen hoger bij ons fonds uit dan het bedrag dat u rechts ziet staan. Zoals het er nu naar uitziet is er 90% kans dat uw pensioen uitkomt op een bedrag tussen het linker en rechter bedrag.

 • Hoe groot is de kans dat ik het middelste van de drie bedragen krijg?

  Het antwoord is misschien bijzonder, want die kans is heel klein. Economen hebben nagedacht over wat er in de toekomst kan gebeuren. Zij hebben 2000 mogelijke ‘toekomsten’ bedacht. In die toekomsten is de rente hoog of laag, de beleggingen vallen mee of juist tegen. En de prijzen stijgen of ze stijgen niet. Vervolgens hebben we berekend hoe hoog uw pensioen bij ons fonds uitvalt in elke toekomst.

  De mediaan ziet u in het midden bovenaan. Er is op dit moment 50% kans dat uw pensioen lager uitvalt. En er is op dit moment 50% kans dat uw pensioen hoger uitvalt. De kans dat u precies dit bedrag krijgt is heel klein.
  Het gaat er vooral om dat u ziet in welke richting uw pensioen zich kan ontwikkelen als het langere tijd mee- of tegenzit. Het is daarom goed af en toe (bijvoorbeeld ieder jaar) uw pensioen te checken. Zo ziet u in welke richting uw pensioen zich ontwikkelt.

 • In welke termijnen worden de bedragen op het pensioenoverzicht uitgekeerd?

  De bedragen op het pensioenoverzicht zijn brutobedragen per jaar. Wij betalen straks uw pensioen elke maand netto uit, net zoals u gewend bent bij uw salaris.

 • Hoe weet ik wat ik straks netto ontvang?

  Op uw verzoek kunnen we zo’n 6 maanden voordat u met pensioen gaat een bruto/netto berekening voor u maken. Als u voor die tijd al een indicatie wilt hebben van uw netto pensioen, kunt u inloggen op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

 • Waarom staat het AOW-pensioen niet op mijn pensioenoverzicht?

  Het AOW-pensioen staat niet vermeld op uw UPO, omdat de hoogte van uw AOW-pensioen afhangt van uw persoonlijke omstandigheden. Het gaat er dan met name om hoeveel jaren u in Nederland hebt gewoond of gewerkt voordat uw AOW-pensioen ingaat. Wij hebben hiervan geen registratie bijgehouden. De Sociale Verzekeringsbank (SVB) wel. De SVB regelt de uitkering van het AOW-pensioen namens de overheid. Voor meer informatie over uw AOW-pensioen kijkt u op www.svb.nl. Een indicatie van uw AOW-pensioen vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

 • Staat er iets op het pensioenoverzicht dat nodig is voor de belasting?

  Doet u aangifte voor de inkomstenbelasting, dan kan het zijn dat u op de aangifte moet opnemen hoeveel uw pensioen in een jaar is gegroeid. Dat is de zogenaamde factor A. U vindt dit gegeven elk jaar op het pensioenoverzicht.

 • Wat betekent factor A?

  Factor A is een formele naam voor de toename van uw pensioen in een kalenderjaar. Het bedrag factor A is belangrijk als u nog niet met pensioen bent en zelf bijspaart voor extra pensioen.

  Factor A geeft de fiscale ruimte aan. Dit bedrag gebruikt u bij uw belastingaangifte. U moet voor uw aangifte van bijvoorbeeld 2021 de factor A van 2020 gebruiken. U leest meer over de factor A in de toelichting op de laatste bladzijde van uw pensioenoverzicht