Typ een tekst om te zoeken.

 

Meest gezocht


Mijn profiel

U vindt hier uw persoonsgegevens en contactgegevens. Laat hier ook uw e-mailadres achter voor digitale communicatie.
Bekijk uw profiel.


Pensioenregeling

De pensioenregeling van Pensioenfonds Cargill in het kort.
Bekijk uw pensioenregeling.


Partner- en wezenpensioen

Als u overlijdt, krijgt uw partner partnerpensioen en krijgen uw kinderen wezenpensioen.
Lees meer over partner- en wezenpensioen.


Mijn pensioenpost

Bekijk digitaal de post over uw pensioen.
Bekijk uw pensioenpost.


Nieuws

Lees hier het nieuws over Pensioenfonds Cargill.
Nieuws lezen.


Pensioenplanner

Plan uw pensioen met de pensioenplanner.
Ga naar de pensioenplanner.

Zoeken

Uitdiensttreding

Komt er een einde aan uw baan bij Cargill? Dan zorgt dat meestal dat ook uw deelneming in het pensioenfonds van Cargill eindigt. Niet altijd, want soms zetten we de deelneming geheel of gedeeltelijk door.

Premievrije aanspraken
U houdt bij het einde van de deelneming de aanspraken die u op dat moment hebt opgebouwd.
De opgebouwde aanspraken zijn helemaal gefinancierd. U bent geen premie meer verschuldigd na beëindiging van de deelneming in het fonds. De pensioenaanspraken gaan als het ware een slapend bestaan leiden. Dit duurt tot het moment waarop uw pensioen ingaat. Daarom wordt er ook wel gesproken over 'premievrije aanspraken' of 'slapersrechten'. Het fonds streeft ernaar de slapersrechten welvaartsvast te houden. We indexeren deze rechten als de financiële positie van het fonds dat toelaat.

Overdracht aan pensioenfonds nieuwe werkgever
Het pensioenfonds werkt ook mee aan overdracht van de opgebouwde pensioenen aan een nieuwe pensioenuitvoerder. Zo beperken we de nadelige effecten van een verandering van baan voor de opbouw van pensioen. Het pensioenfonds of de verzekeraar van uw nieuwe werkgever neemt hierin het initiatief.