Typ een tekst om te zoeken.

 

Meest gezocht


Mijn profiel

U vindt hier uw persoonsgegevens en contactgegevens. Laat hier ook uw e-mailadres achter voor digitale communicatie.
Bekijk uw profiel.


Pensioenregeling

De pensioenregeling van Pensioenfonds Cargill in het kort.
Bekijk uw pensioenregeling.


Partner- en wezenpensioen

Als u overlijdt, krijgt uw partner partnerpensioen en krijgen uw kinderen wezenpensioen.
Lees meer over partner- en wezenpensioen.


Mijn pensioenpost

Bekijk digitaal de post over uw pensioen.
Bekijk uw pensioenpost.


Nieuws

Lees hier het nieuws over Pensioenfonds Cargill.
Nieuws lezen.


Pensioenplanner

Plan uw pensioen met de pensioenplanner.
Ga naar de pensioenplanner.

Zoeken

Scheiden

Tijdens het huwelijk opgebouwd pensioen verdelen we bij een scheiding. Dit staat in de wet Verevening pensioenrechten bij scheiding. Behalve als u andere afspraken met uw ex-partner maakt.

Het tot aan de echtscheidingsdatum opgebouwde partnerpensioen komt bij uw overlijden toe aan uw ex-partner. We noemen dit ook wel bijzonder partnerpensioen. Behalve als uw ex-partner hiervan afstand doet. U moet dit bij de echtscheiding uitdrukkelijk regelen.

Scheiden
Bent u gescheiden? Dan heeft dat dus invloed op uw pensioen. Uw ex-partner heeft na de scheiding recht op:

 • De helft van het tijdens het huwelijk opgebouwde pensioen.
 • Het tot het moment van scheiding aanwezige partnerpensioen. 
 • Dit is het zogenoemde 'te verevenen deel' van het pensioen.

Bij scheiding stellen we vast hoe groot de te verevenen delen van het pensioen en het bijzonder partnerpensioen zijn. Deze bedragen volgen het indexatiebeleid van het pensioenfonds. Voor zover de middelen van het fonds dit toelaten. Het aangepaste te verevenen pensioen en het bijzonder partnerpensioen trekken we af van:

 • uw eigen pensioen.
 • het partnerpensioen van uw eventuele volgende partner.

Uw ex-partner krijgt hier recht op.

Conversie
Uw ex-partner kan het te verevenen pensioen en bijzonder partnerpensioen omzetten in een aanspraak op pensioen. Dit heet conversie. Als deelnemer in het fonds moet u hiermee instemmen. Wordt conversie toegepast? Dan is dat definitief. Komt uw ex-partner eerder te overlijden? Dan heeft u geen recht meer op de geconverteerde aanspraken.

Uw scheiding melden
Belangrijk is dus dat u bij echtscheiding duidelijke afspraken maakt over het pensioen en het partnerpensioen. Zeker bij afwijkende afspraken is het nodig dat u beide onderdelen uitdrukkelijk noemt in die afspraken.

Binnen twee jaar
Het is ook belangrijk dat u de gemaakte afspraken doorgeeft aan het Cargill Pensioenfonds. Dit moet dit binnen twee jaar na inschrijving van de echtscheiding in de registers van de burgerlijke stand. U gebruikt daarvoor het formulier “Mededeling van echtscheiding”. Dit vraagt u op bij het Ministerie van Justitie. Het pensioenfonds zorgt dat we het verevende deel van het pensioen rechtstreeks aan uw ex-partner uitkeren. Dit gebeurt vanaf het moment waarop u met pensioen gaat.
Ontvangt het pensioenfonds geen mededeling? Dan moet u zelf zorgen voor verrekening met uw ex-partner.

Einde ongetrouwde samenleving
De wettelijke regelingen voor de pensioenverdeling gelden alleen als:

 • de deelnemer en partner getrouwd zijn
 • of als er sprake was van een geregistreerd partnerschap.

Woont u ongetrouwd samen (niet geregistreerd)? Dan is er bij het einde van de samenleving dus geen wettelijk recht op pensioenverdeling. U kunt samen afspreken de regeling te gebruiken zoals die voor gehuwden geldt.
Daarbij gelden dezelfde formele eisen als voor gehuwden:

 • U moet de regeling schriftelijk overeenkomen met het oog op het einde van de samenleving.
 • Cargill Pensioenfonds moet in alle gevallen vooraf met de regeling instemmen.
 • U moet de regeling binnen twee jaar na het einde van de samenleving bij het pensioenfonds melden.
 • Daarbij moet u de overeenkomst inleveren.

Afwijkende afspraken
Maakt u afwijkende afspraken? Neem dan voor de zekerheid altijd vooraf contact met Cargill Pensioenfonds op. Het pensioenfonds kan besluiten de afwijkende afspraken goed te keuren. Of niet. De wettelijke regeling voor de verdeling van pensioen geldt alleen als uw scheiding na 1 mei 1995 was.