Typ een tekst om te zoeken.

 

Meest gezocht


Mijn profiel

U vindt hier uw persoonsgegevens en contactgegevens. Laat hier ook uw e-mailadres achter voor digitale communicatie.
Bekijk uw profiel.


Pensioenregeling

De pensioenregeling van Pensioenfonds Cargill in het kort.
Bekijk uw pensioenregeling.


Partner- en wezenpensioen

Als u overlijdt, krijgt uw partner partnerpensioen en krijgen uw kinderen wezenpensioen.
Lees meer over partner- en wezenpensioen.


Mijn pensioenpost

Bekijk digitaal de post over uw pensioen.
Bekijk uw pensioenpost.


Nieuws

Lees hier het nieuws over Pensioenfonds Cargill.
Nieuws lezen.


Pensioenplanner

Plan uw pensioen met de pensioenplanner.
Ga naar de pensioenplanner.

Zoeken

Raad van Toezicht

Het intern toezicht ligt vanaf 1 januari 2019 in de handen van de Raad van Toezicht (RvT).

De RvT oefent integraal toezicht uit op het beleid van het bestuur en op de algemene gang van zaken in het pensioenfonds. De taken en bevoegdheden van de RvT zijn wettelijk vastgelegd en opgenomen in de statuten van het fonds.

Leden van de Raad van Toezicht

De RvT bestaat uit 3 onafhankelijke deskundige leden:

  • De heer R. van Leeuwen (voorzitter)
  • De heer P. Mannaert (lid) (tot 1 november 2019)
  • Mevrouw L. Duijnstee (lid)

Wat doet de Raad van Toezicht

De RvT houdt toezicht:

  • op het beleid van het bestuur;
  • op de algemene gang van zaken in het fonds;
  • op het goed beheersen van risico's;
  • op een evenwichtige afweging van belangen door het bestuur.

De RvT legt verantwoordig af aan het verantwoordingsorgaan en in het jaarverslag over de uitvoering van haar taken en de uitoefening van haar bevoegdheden.

Daarnaast heeft de RvT goedkeuringsrecht ten aanzien van bepaalde bestuursbesluiten