Type een tekst om te zoeken.
Zoeken

Privacy statement

Pensioenfonds Cargill respecteert de privacy van alle gebruikers van zijn website(s). Eventuele gegevens die u, via deze website, aan Pensioenfonds Cargill verstrekt, zullen zorgvuldig en vertrouwelijk worden behandeld. De door u verstrekte persoonsgegevens worden gebruikt om u te kunnen informeren over uw persoonlijke situatie waarbij Pensioenfonds Cargill en TKP Pensioen (beheerder van onze pensioenadministratie) zich conformeren aan de Wet bescherming persoonsgegevens. Daarnaast gebruiken wij uw persoonsgegevens voor het uitvoeren van uw pensioenregeling.

Wij hebben passende maatregelen genomen om uw bezoek aan en het gebruik van onze site te beveiligen en om misbruik te voorkomen. Alle personen die van de gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan. Op de cookies die TKP Pensioen verwerkt is het cookiebeleid van toepassing.

Deze site bevat links naar andere internetpagina’s. Dit privacy statement heeft geen betrekking op deze gelinkte pagina’s. Pensioenfonds Cargill draagt geen enkele verantwoordelijkheid voor de toegankelijkheid en inhoud van deze websites en de omgang van deze derden met uw persoonsgegevens. Lees daarom, indien aanwezig, het privacy statement van de site die u bezoekt.

Pensioenfonds Cargill behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacy statement. Wij raden u daarom aan deze tekst met enige regelmaat te raadplegen als u onze site bezoekt.

Gegevens die u aan Cargill Pensioen BV verstrekt via deze site worden zorgvuldig en vertrouwelijk behandeld. TKP Pensioen BV conformeert zich daarbij aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

English

Data issued to TKP Pensioen BV via this site will be treated carefully and confidentially. TKP Pensioen BV conforms to the Personal Data Protection Act.