Typ een tekst om te zoeken.

 

Meest gezocht


Mijn profiel

U vindt hier uw persoonsgegevens en contactgegevens. Laat hier ook uw e-mailadres achter voor digitale communicatie.
Bekijk uw profiel.


Pensioenregeling

De pensioenregeling van Pensioenfonds Cargill in het kort.
Bekijk uw pensioenregeling.


Partner- en wezenpensioen

Als u overlijdt, krijgt uw partner partnerpensioen en krijgen uw kinderen wezenpensioen.
Lees meer over partner- en wezenpensioen.


Mijn pensioenpost

Bekijk digitaal de post over uw pensioen.
Bekijk uw pensioenpost.


Nieuws

Lees hier het nieuws over Pensioenfonds Cargill.
Nieuws lezen.


Pensioenplanner

Plan uw pensioen met de pensioenplanner.
Ga naar de pensioenplanner.

Zoeken

Premie

Verdient u meer dan € 71.143, dan neemt u met het resterende deel van uw salaris deel aan een beschikbare premieregeling. 

Met de beschikbare premieregeling bouwt u pensioen op over uw salarisdeel tussen € 71.143 en het dan geldende maximum pensioengevend salaris (in 2019 € 107.593). De premie die u en uw werkgever inleggen, wordt bijgeschreven op uw persoonlijke pensioenbeleggingsrekening.

Life Cycle
De inleg wordt belegd in de zogenaamde life cycle. Daarbij wordt, afhankelijk van uw leeftijd, belegd in een meer of minder risicovolle mix. Jongeren kunnen meer risico nemen, omdat het geld langer wordt belegd. Naarmate u ouder wordt, neemt het risico in de beleggingen af. Daar staat een lager verwacht rendement tegenover. Wanneer u met pensioen gaat, wordt uw pensioenbeleggingssaldo omgezet in extra ouderdoms- en/of partnerpensioen. De hoogte hiervan is onder andere afhankelijk van de ingelegde premies, het gemaakte rendement en de marktrente op uw pensioendatum.

Hoe hoog is uw premie?
Hoeveel de beschikbare premie is die jaarlijks wordt ingelegd, hangt af van uw leeftijd. Kijk hiervoor naar de volgende tabel:

Leeftijd Premie
Van 21 tot 25 jaar 8,0%
Van 25 tot 30 jaar 9,3%
Van 30 tot 35 jaar 10,8%
Van 35 tot 40 jaar 12,5%
Van 40 tot 45 jaar 14,6%
Van 45 tot 50 jaar 17,0%
Van 50 tot 55 jaar 19,8%
Van 55 tot 60 jaar 23,3%
Van 60 tot 65 jaar 27,7%
Van 65 jaar tot pensioneren 31,5%