Typ een tekst om te zoeken.

 

Meest gezocht


Mijn profiel

U vindt hier uw persoonsgegevens en contactgegevens. Laat hier ook uw e-mailadres achter voor digitale communicatie.
Bekijk uw profiel.


Pensioenregeling

De pensioenregeling van Pensioenfonds Cargill in het kort.
Bekijk uw pensioenregeling.


Partner- en wezenpensioen

Als u overlijdt, krijgt uw partner partnerpensioen en krijgen uw kinderen wezenpensioen.
Lees meer over partner- en wezenpensioen.


Mijn pensioenpost

Bekijk digitaal de post over uw pensioen.
Bekijk uw pensioenpost.


Nieuws

Lees hier het nieuws over Pensioenfonds Cargill.
Nieuws lezen.


Pensioenplanner

Plan uw pensioen met de pensioenplanner.
Ga naar de pensioenplanner.

Zoeken

Pensioenvoorbereiding

Nadert het moment waarop u met pensioen gaat? Denk dan op tijd over een aantal zaken na.

De pensioenleeftijd?
De pensioenleeftijd bij de Cargill-pensioenregeling is 68 jaar.

Eerder met pensioen
U kunt eerder met pensioen. Vanaf uw 60e. Dan wordt uw pensioen wel lager. U bouwt namelijk over een kortere periode pensioen op. De pensioenuitkering gaat eerder in. De uitkering moet dus over een langere periode worden 'verdeeld'.

Gedeeltelijk met pensioen
U kunt vanaf 60 jaar gedeeltelijk met pensioen. Daarnaast kunt u in deeltijd blijven werken. Kiest u voor deeltijd? Dan moet u dit overleggen met uw werkgever.

Wel of geen partnerpensioen?
Op de pensioendatum kunt u het opgebouwde partnerpensioen omzetten in een hoger ouderdomspensioen voor uzelf. Bij uw aanvraag voor pensioen maakt u uw keuze bekend. Daaraan voorafgaand kunt u een berekening vragen bij de Pensioendesk. De berekening geeft een indicatie.

Afkopen klein pensioen
Is uw pensioen kleiner dan een wettelijk bepaald bedrag? Dan wordt het pensioen op de pensioeningangsdatum afgekocht. De grens voor afkoop is € 484,09 per jaar (2019).

Variabele pensioenuitkering
U kunt tijdens de eerste jaren van uw pensioen een hoger ouderdomspensioen ontvangen. Daarna (levenslang) een lager bedrag. Deze keuze heeft geen invloed op de hoogte van een eventueel partnerpensioen.

Pensioen aanvragen
U moet uw pensioen schriftelijk aanvragen bij Cargill, uiterlijk zes maanden voor de pensioendatum. U krijgt daarover op tijd bericht van het fonds. De uitbetaling vindt plaats in maandelijkse termijnen, rond de 25e van elke maand. Uw vakantie-uitkering zit al in het maandelijkse pensioenbedrag.