Typ een tekst om te zoeken.

 

Meest gezocht


Mijn profiel

U vindt hier uw persoonsgegevens en contactgegevens. Laat hier ook uw e-mailadres achter voor digitale communicatie.
Bekijk uw profiel.


Pensioenregeling

De pensioenregeling van Pensioenfonds Cargill in het kort.
Bekijk uw pensioenregeling.


Partner- en wezenpensioen

Als u overlijdt, krijgt uw partner partnerpensioen en krijgen uw kinderen wezenpensioen.
Lees meer over partner- en wezenpensioen.


Mijn pensioenpost

Bekijk digitaal de post over uw pensioen.
Bekijk uw pensioenpost.


Nieuws

Lees hier het nieuws over Pensioenfonds Cargill.
Nieuws lezen.


Pensioenplanner

Plan uw pensioen met de pensioenplanner.
Ga naar de pensioenplanner.

Zoeken

Pensioenkeuze

Pensioen kan opeens heel actueel worden
Verschillende gebeurtenissen in het leven - leuke én minder leuke - kunnen flinke financiële gevolgen hebben. Sommige van die gebeurtenissen zijn direct van invloed op uw pensioen. Dit geldt ook als alles wat met uw pensioen te maken heeft nog ver weg lijkt.

De 'Pensioenkalender' hieronder geeft u een overzicht van de momenten waarop pensioen opeens actueel is.

U treedt in dienst bij Cargill of een gelieerde onderneming
Vanaf dit moment bouwt u pensioen op.

U komt van een andere werkgever en treedt in dienst bij Cargill of een gelieerde onderneming
U kunt een verzoek indienen voor de waardeoverdracht van het pensioen dat u bij vorige werkgevers heeft opgebouwd, om versnippering van uw pensioenaanspraken of een pensioenbreuk te voorkomen.

U gaat samenwonen
Als uit een notariële akte* blijkt dat u tenminste zes maanden een gemeenschappelijke huishouding voert, is er in geval van overlijden een partnerpensioen.

U gaat trouwen
De pensioenregeling van Cargill kent een partnerpensioen.

U krijgt kinderen
De pensioenregeling van Cargill kent een wezenpensioen.

U wordt arbeidsongeschikt
Wordt u arbeidsongeschikt? Dan krijgt u geen arbeidsongeschiktheidspensioen van ons. 

U gaat scheiden
Verdeling van het opgebouwde pensioen is aan de orde. Het is verstandig contact op te nemen met Pensioenfonds Cargill.

U verlaat Cargill en gaat elders werken
U kunt uw opgebouwde pensioen meenemen naar de pensioenuitvoerder van uw volgende werkgever.

* Kunt u aantonen dat u vijf jaar onafgebroken een gezamenlijke huishouding heeft gevoerd? Dan is een notarieel vastgelegde overeenkomst niet nodig.