Typ een tekst om te zoeken.

 

Meest gezocht


Mijn profiel

U vindt hier uw persoonsgegevens en contactgegevens. Laat hier ook uw e-mailadres achter voor digitale communicatie.
Bekijk uw profiel.


Pensioenregeling

De pensioenregeling van Pensioenfonds Cargill in het kort.
Bekijk uw pensioenregeling.


Partner- en wezenpensioen

Als u overlijdt, krijgt uw partner partnerpensioen en krijgen uw kinderen wezenpensioen.
Lees meer over partner- en wezenpensioen.


Mijn pensioenpost

Bekijk digitaal de post over uw pensioen.
Bekijk uw pensioenpost.


Nieuws

Lees hier het nieuws over Pensioenfonds Cargill.
Nieuws lezen.


Pensioenplanner

Plan uw pensioen met de pensioenplanner.
Ga naar de pensioenplanner.

Zoeken

Pensioen 123

Welkom bij Cargill Pensioen. Onze pensioenregeling is gesloten. Bent u na het sluiten van deze pensioenregeling in dienst gekomen, dan bouwt u niet bij Pensioenfonds Cargill pensioen op.

In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in uw pensioenregeling.

Wat vindt u in laag 1, 2 en 3?
Pensioen 1-2-3 bestaat uit drie lagen. In deze eerste laag leest u kort de belangrijkste informatie over uw pensioenregeling. Wilt u meer weten? Klik dan op het plaatje of op 'Lees meer' (laag 2). Alle informatie uit laag 1 en laag 2 kunt u ook uitprinten of opvragen bij onze Pensioendesk. Belangrijke documenten zoals het pensioenreglement en het jaarverslag vindt u in laag 3.

Wilt u weten hoe wij omgaan met maatschappelijk verantwoord beleggen? Lees dan meer over ons beleggingsbeleid.

Wilt u persoonlijke informatie over uw pensioen?
Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op uw persoonlijke pagina ‘Mijn Pensioen’. Daar staan uw gegevens en persoonlijke documenten. Laat daar ook uw e-mailadres achter, zodat u onze post voortaan digitaal ontvangt. U logt gemakkelijk in met uw DigiD.

 

 • U bouwt ouderdomspensioen op met de pensioenregeling van Pensioenfonds Cargill. Standaard krijgt u dit ouderdomspensioen vanaf uw 68e totdat u overlijdt. U kunt ook eerder met pensioen gaan, vanaf uw 60e. Op dat moment ontvangt u nog geen AOW; let u daar goed op.

  Als u uit elkaar gaat, heeft uw ex-partner recht op de helft van het ouderdomspensioen dat u tijdens het huwelijk of geregistreerd partnerschap heeft opgebouwd.

  Uniform Pensioenoverzicht

  De hoogte van het pensioen dat u straks ontvangt, is vooral afhankelijk van uw salaris en het aantal jaren dat u pensioen opbouwt. U vindt dit bedrag op uw Uniform Pensioenoverzicht (UPO). Uw UPO krijgt u eens per jaar toegestuurd en staat ook op uw persoonlijke pagina, ‘Mijn Pensioen’. Op www.mijnpensioenoverzicht.nl ziet u hoeveel pensioen u in totaal heeft opgebouwd, dus ook bij eventuele vorige pensioenfondsen of -verzekeraars.

  Werkt u in deeltijd of gaat u in deeltijd werken, dan bouwt u vanaf dat moment naar rato pensioen op.

  Uw pensioen is een aanvulling op de AOW, het pensioen dat u van de overheid vanaf uw AOW-leeftijd krijgt. Kijk voor de bedragen en de ingangsdatum op www.svb.nl.

  Meer informatie
 • U bouwt partnerpensioen op met de pensioenregeling van Pensioenfonds Cargill. Voor uw eventuele kinderen is er wezenpensioen. Samen noemen we dit het nabestaandenpensioen.

  Overlijdt u terwijl u nog pensioen opbouwt bij Cargill? Dan krijgt uw partner 70% van het ouderdomspensioen dat u zou hebben opgebouwd tussen 1 januari 2015 en uw 68e. Daarnaast krijgt uw partner nog het partnerpensioen dat u eventueel tot en met 31 december 2014 heeft opgebouwd.

  Overlijdt u nadat u uit dienst bent gegaan (of als u bent gepensioneerd)? Dan krijgt uw partner 70% van het na 1 januari 2015 opgebouwde ouderdomspensioen. Daarnaast krijgt uw partner nog het partnerpensioen dat u eventueel tot en met 31 december 2014 heeft opgebouwd.

  Als u uit elkaar gaat, krijgt uw ex-partner het partnerpensioen dat u tot dan toe heeft opgebouwd, ook als u ongehuwd samenwoonde.

  Wezenpensioen
  Wezenpensioen keren we uit aan uw kinderen tot ze 21 jaar zijn, of tot uiterlijk hun 27e zolang ze studeren. Het wezenpensioen is 20% van het totale (bijzonder) partnerpensioen.

  Meer informatie
 • Wordt u arbeidsongeschikt en krijgt u een WIA-uitkering? En bouwt u nog pensioen bij ons op? Dan heeft u - onder bepaalde voorwaarden - recht op gehele of gedeeltelijke premievrije voortzetting. U betaalt dan geen premie maar bouwt toch gewoon pensioen op.

  Dit is afhankelijk van uw mate van arbeidsongeschiktheid.

  WIA-uitkering

  Bij arbeidsongeschiktheid gaat uw pensioenopbouw door. Het pensioenfonds betaalt dan een deel van de pensioenpremie. Hoe groot dat deel is, is afhankelijk van de mate van arbeidsongeschiktheid en of u een WIA-uitkering ontvangt:

  Bij een arbeidsongeschiktheid van Bedraagt de vrijstelling volgens de WIA-beschikking
  80% of meer 100%*
  65% tot 80% 80%
  55% tot 65% 60%*
  45% tot 55% 50%*
  35% tot 45% 40%*
  Minder dan 35% Geen vrijstelling

  *van de premie voor het pensioen waarop u aanspraak had toen u arbeidsongeschikt werd

  Meer informatie over arbeidsongeschiktheid vindt u op www.uwv.nl.

  Meer informatie
 •  

  Wordt u arbeidsongeschikt? Dan krijgt u geen aanvullend arbeidsongeschiktheidspensioen van ons.

  Meer informatie
 • In de middelloonregeling bouwt u elk jaar pensioen op over het brutosalaris van dat jaar.

  U bouwt pensioen op tot een salaris van € 71.525 bruto per jaar. Voor 2020 is het maximaal pensioengevend salaris € 110.111. U stopt met deze opbouw als u met pensioen gaat, uit dienst gaat of overlijdt. Als u uit dienst gaat en u draagt uw pensioen niet over aan een ander pensioenfonds of -verzekeraar, blijft uw pensioen staan bij Cargill Pensioen.

  De hoogte van uw pensioen is afhankelijk van:

  • het aantal jaren dat u deelneemt aan de pensioenregeling; en
  • het gemiddeld verdiende salaris; en
  • het opbouwpercentage; en
  • de franchise.

   

  Meer informatie
 • U bouwt jaarlijks pensioen op over een deel van het salaris dat u in datzelfde jaar ontvangt. Dat deel is de pensioengrondslag. De pensioengrondslag is het pensioengevend salaris minus de franchise. Over die franchise vindt geen pensioenopbouw plaats.

  Dit heeft te maken met het feit dat u later ook een AOW-uitkering ontvangt. Daar houden we bij de pensioenopbouw al rekening mee. In 2020 is de franchise € 14.167. Dit bedrag wordt jaarlijks opnieuw vastgesteld. Het percentage waarmee u jaarlijks pensioen opbouwt in uw pensioenregeling is in 2020 1,641%. De hoogte van uw jaarlijkse pensioenopbouw kan wijzigen als blijkt dat de premie niet toereikend is.

  Voorbeeld 2020  
  Pensioengevend salaris € 53.154
  Franchise € 14.167
  Pensioengrondslag € 30.000

   

  Bruto pensioen
  De pensioenopbouw in dit jaar is dan 1,641% van € 30.000 = € 492,30. Dit is het bruto pensioen dat u vanaf uw 68ste jaarlijks ontvangt. Stel dat u veertig jaar pensioen opbouwt in onze pensioenregeling en stel dat uw salaris en de franchise* in die periode niet veranderen. Dan kunt u in de komende veertig jaar 40 x € 492,30 = € 19.692 aan jaarlijks ouderdomspensioen opbouwen. Het ouderdomspensioen kan nog worden verhoogd of verlaagd maar dat hangt af van hoe het fonds er financieel voor staat.

  De hoogte van het partnerpensioen dat u opbouwt, is 70% van het ouderdomspensioen. In dit voorbeeld is dat € 344,61 bruto per jaar.

  * Uw werkgever kan een andere franchise hanteren. Deze informatie vindt u op uw Uniform Pensioenoverzicht.

  Meer informatie
 • Uw werkgever betaalt elk kwartaal de premie voor uw pensioen aan Pensioenfonds Cargill. U betaalt via uw salaris een eigen bijdrage. De eigen bijdrage is 3,5% van de pensioengrondslag voor het gedeelte van het pensioengevend salaris dat lager is dan € 53.154 (2019).

  Voor het gedeelte van het pensioengevend salaris dat uitgaat boven de € 53.154 bedraagt de eigen bijdrage 5% van dat gedeelte. Tot voor kort voerde Pensioenfonds Cargill veel verschillende pensioenregelingen uit. Het kan zijn dat er voor u compensatiemaatregelen gelden. Vraag uw werkgever hiernaar.

  Meer informatie
 • Er zijn drie manieren om pensioen op te bouwen.

  A. AOW
  De AOW is het pensioen dat u krijgt van de overheid. Iedereen die in Nederland woont of werkt, is hiervoor automatisch verzekerd. U krijgt een volledig AOW-pensioen als u in de 50 jaar voor uw AOW-leeftijd altijd verzekerd bent geweest. Heeft u niet altijd in Nederland gewoond of gewerkt? Dan kan uw AOW lager uitvallen. De AOW-leeftijd is niet voor iedereen gelijk. De bedragen worden ieder jaar aangepast. Op www.svb.nl leest u meer over de AOW.

  B. Pensioen dat u via uw werk opbouwt
  De hoogte van uw pensioen staat op uw Uniform Pensioenoverzicht (UPO). Uw UPO krijgt u eens per jaar toegestuurd en staat dan ook op uw persoonlijke pagina ‘Mijn Pensioen’. Op www.mijnpensioenoverzicht.nl ziet u hoeveel pensioen u in totaal heeft opgebouwd, dus ook bij eventuele vorige pensioenfondsen of -verzekeraars.

  U krijgt elk jaar een nieuw overzicht zolang u pensioen opbouwt. Zo ziet u meteen hoeveel ouderdoms- en nabestaandenpensioen u heeft opgebouwd én wat u krijgt als u doorwerkt tot uw pensioenleeftijd.

  C. Pensioen dat u zelf regelt
  U kunt ook zelf sparen voor extra pensioen. Bijvoorbeeld met een lijfrente of banksparen.

  Meer informatie
 • Als u van baan verandert, kan dit een breuk in de pensioenopbouw tot gevolg hebben. Dat is nadelig voor de hoogte van uw pensioen. Om de nadelige gevolgen van een pensioenbreuk zoveel mogelijk te beperken, werkt Pensioenfonds Cargill mee aan waardeoverdracht.

  Als u in dienst komt
  Dan kunt u uw pensioen meenemen naar Pensioenfonds Cargill. Neemt u uw pensioen niet mee naar ons? Dan blijft het staan bij uw vorige pensioenfonds of -verzekeraar. U betaalt er dan geen premie meer voor en bouwt verder pensioen op bij Pensioenfonds Cargill.

  U kunt op www.mijnpensioenoverzicht.nl eenvoudig zien waar u in het verleden pensioen heeft opgebouwd.

  Als u uit dienst gaat
  Als u bij een nieuwe werkgever in dienst treedt, is de kans groot dat u daar weer pensioen op gaat bouwen. U kunt in dat geval de waarde van uw huidige pensioen overdragen naar het pensioenfonds of de pensioenverzekeraar van uw nieuwe werkgever. U ontvangt daarover bericht.

  De hoogte van uw opgebouwde pensioen is bepalend voor waardeoverdracht
  Is uw opgebouwd pensioen hoger dan € 497,27 per jaar dan beslist u zelf of u uw pensioen meeneemt. Dit kan bijvoorbeeld gunstig zijn als uw nieuwe werkgever een betere pensioenregeling heeft. Of misschien wilt u alle pensioenen bij één uitvoerder hebben. Laat uw nieuwe pensioenuitvoerder dan weten dat u uw pensioen wilt meenemen. Het meenemen van uw pensioen regelt u bij uw nieuwe pensioenuitvoerder. Wilt u uw pensioen niet meenemen? Dan blijft uw pensioen bij Pensioenfonds Cargill staan.

  Is uw opgebouwd pensioen minder dan € 497,27 per jaar en hoger dan € 2 per jaar? Dan zorgt Pensioenfonds Cargill er automatisch voor dat uw pensioen meegaat naar uw nieuwe pensioenuitvoerder. Pensioenfonds Cargill checkt daarom jaarlijks bij www.mijnpensioenoverzicht.nl of u pensioen opbouwt bij een nieuwe pensioenuitvoerder. Heeft u geen nieuwe pensioenuitvoerder dan blijft uw pensioen bij Pensioenfonds Cargill.

  Stopte uw pensioenopbouw na 1 januari 2019 en is uw opgebouwd pensioen € 2 of lager per jaar, dan krijgt u dat pensioen niet. Uw pensioen vervalt aan het pensioenfonds. Dit is wettelijk geregeld.

  Let op: de beleidsdekkingsgraad is onder de 100%. Daarom worden op dit moment geen waardeoverdrachten in behandeling genomen. 

  Meer informatie
 • In onze huidige pensioenregeling bouwt u 70% partnerpensioen op. Het kan zijn dat uw totale (bijzonder) partnerpensioen minder is dan 70%.

  Als dat het geval is, mag u een deel van uw ouderdomspensioen omruilen voor extra partnerpensioen. U krijgt dan wel minder ouderdomspensioen.

  U kunt hiervoor kiezen als u uit dienst gaat of als u met pensioen gaat. Als uw pensioen is ingegaan, kunt u dit niet meer terugdraaien.

  Meer informatie
 • Heeft uw partner bijvoorbeeld zelf een goed pensioen, of heeft u geen partner (meer)? Dan kunt u het partnerpensioen omruilen voor extra ouderdomspensioen. Maar als u dan overlijdt, is er voor uw partner geen partnerpensioen.

  U kunt hiervoor kiezen als u uit dienst gaat of als u met pensioen gaat. Daarna kunt u dit niet meer terugdraaien. Als u een partner heeft, moet deze schriftelijk toestemming geven. 

  Meer informatie
 • Wil u voor uw 68e met pensioen? U kunt uw pensioen vanaf uw 60e laten ingaan. Als u eerder met pensioen gaat, wordt uw pensioen lager. U bouwt namelijk over een kortere periode pensioen op. Bovendien is het zo dat de pensioenuitkering eerder ingaat en dus over een langere periode ‘verdeeld’ moet worden.

  Houd er ook rekening mee dat u dan nog geen AOW krijgt. Uw pensioen laten ingaan vóór uw AOW-leeftijd heeft ook gevolgen voor de belasting. Het is ook mogelijk om vanaf 60 jaar gedeeltelijk met pensioen te gaan en daarnaast in deeltijd te blijven werken. Overleg dit met uw werkgever.

  Wilt u eerder met pensioen? Dan moet u dit ten minste zes maanden voor uw pensioendatum bij ons aanvragen. Als uw pensioen (gedeeltelijk) is ingegaan, kunt u dit niet meer terugdraaien.

  Meer informatie
 • Zo helpt de Pensioenvergelijker (pdf) u bij het maken van een keuze voor waardeoverdracht.

  Meer informatie
 • Het is mogelijk om gedurende de eerste jaren van uw pensioen een hoger ouderdomspensioen te ontvangen en daarna (levenslang) een lager bedrag.

  Deze keuze heeft geen invloed op de hoogte van een eventueel partnerpensioen.

  U kunt hiervoor kiezen als u met pensioen gaat. Daarna kunt u dit niet meer terugdraaien.

  Meer informatie
 • De opbouw en uitbetaling van pensioenen gaan over een heel lange periode. Vaak wel meer dan 60 jaar. In zo’n periode verandert de wereld.

  Er kunnen daardoor risico’s ontstaan die uw pensioen bedreigen. Op die risico’s proberen wij ons zo goed mogelijk voor te bereiden.

  Levensverwachting 
  Mensen worden gemiddeld steeds ouder. Hoe langer u leeft, hoe meer pensioen wij moeten uitbetalen. Als de gemiddelde leeftijd stijgt, is er dus meer geld voor pensioen nodig, misschien meer dan waar we op hadden gerekend.

  Rente
  Rente beïnvloedt de pensioenen. Hoe lager de rente, hoe meer geld er nodig is om later op hetzelfde bedrag uit te komen. Een langdurig lage rente maakt pensioen dus ‘duurder’, misschien duurder dan waar we op hadden gerekend.

  Voorwaardelijk karakter pensioenregeling
  Deze voorwaardelijkheid houdt in dat Cargill de volledige premie betaalt indien de rente binnen afgesproken bandbreedtes blijft. De rente is namelijk van grote invloed op de pensioenpremie, hoe lager de rente hoe hoger de pensioenpremie moet zijn. De afgesproken bandbreedte waarbinnen Cargill de volledige premie voldoet, is een rente tussen 2,05% en 4,35%. Om daarbij niet te afhankelijk te zijn van een moment, wordt er bij het vaststellen van deze zogenaamde toetsrente uitgegaan van een 36-maandgemiddelde. Daarbij wordt gekeken naar de rente op 1 oktober van het voorgaande jaar. Indien de toetsrente onder de vastgestelde grens van 2,05%  van komt, zal een premie worden voldaan op basis van de rente op vastgestelde (onder)grens. De premie is dan in feite te laag. Daarom zal het opbouwpercentage worden verlaagd of de eigen bijdrage worden verhoogd. Indien de toetsrente boven de vastgestelde grens van 4,35% komt, betaalt Cargill ook een premie op basis van de vastgestelde (boven) grens. De premie is dan in feite te hoog. Het meerdere wordt dan gestort in een depot en komt ten gunste van deelnemers.

  Beleggingen
  Wij beleggen de premies van al onze deelnemers. Met deze beleggingen maken we rendement. Dat hebben we nodig om later een goed pensioen aan u uit te keren. Maar beleggen brengt wel risico met zich mee. Dat risico willen we zoveel mogelijk beperken. Daarom beleggen we op verschillende manieren. Zo kan het rendement op de ene belegging het verlies op een andere weer goedmaken. 

  Meer informatie
 • Normaal gesproken wordt geld elk jaar iets minder waard. U kunt met hetzelfde bedrag in 2020 vaak net iets minder kopen dan in 2019. Daarom laten we uw opgebouwde pensioen jaarlijks meegroeien met de loonstijging bij Cargill (tot een maximum van 2%). Dit heet verhogen, ‘indexeren’ of 'toeslag verlenen'.

  Pensioenfonds Cargill heeft sinds 1 januari 2015 een nieuwe pensioenregeling. Als overgangsmaatregel wordt het pensioen dat is opgebouwd in de nieuwe pensioenregeling tot en met 2020 per 1 januari verhoogd volgens de volgende tabel.

   

  Jaar Toeslag
  2015 2,5%
  2016 2,5%
  2017 2%
  2018 2%
  2019 2%
  2020 %

   

  Deze vaste toeslagen vervangen de eerder gehanteerde toeslagen. Het kan zijn dat er voor u voor 2015 en 2016 een afwijkende toeslagverlening van kracht is.

  Meer informatie
 • Het kan gebeuren dat we ondanks alle voorzorgen toch geld tekort komen. Dan moet er iets gebeuren. We bekijken dan zorgvuldig wat de beste oplossing is.

  Bijvoorbeeld uw pensioen niet verhogen, uw premie wel verhogen of uw pensioen verlagen.

  Dat laatste hebben we de afgelopen jaren gelukkig niet hoeven doen. 

  Meer informatie
 • Pensioenfonds Cargill maakt kosten om de pensioenregeling uit te voeren. Denk bijvoorbeeld aan kosten voor de administratie, de uitbetaling van de pensioenen en het innen van de premies.

  Ook maken wij kosten voor de communicatie, zoals brieven, het Uniform Pensioenoverzicht (UPO) en de website.

  Het beheren en beleggen van vermogen kost ook geld. Wij betalen bijvoorbeeld voor de aan- en verkoop van aandelen.

  Meer informatie
 • Als u naar het buitenland verhuist, hoeft u dat niet aan ons door te geven. Wel moet u zich bij uw gemeente laten uitschrijven en uw nieuwe adres doorgeven. Wij ontvangen uw buitenlandse adres dan automatisch via de Registratie Niet-Ingezetenen (RNI).

  Verhuist u in het buitenland? Geef dan uw nieuwe adres door aan de RNI.

  Wilt u weten wat een verhuizing naar het buitenland betekent voor uw pensioen en eventueel uw AOW? Neem dan contact met ons op.
  Laat het ons ook weten als er iets verandert in uw burgerlijke staat. Dit doet u per e-mail of per brief.

  Verhuizen binnen Nederland
  Verhuist u binnen Nederland, dan hoeft u dat niet door te geven. Wij krijgen uw nieuwe adres namelijk van de gemeente.

  Nieuw postadres
  Misschien verandert uw woonadres niet, maar uw postadres wel. U moet uw nieuwe postadres dan aan het pensioenfonds doorgeven.

  Gebruik hiervoor het 'Wijzigingsformulier postadres'.

   

  Meer informatie
 • Wilt u weten hoeveel pensioen u in totaal - dus ook bij eventuele vorige werkgevers – heeft opgebouwd?

  Kijk dan op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

  Meer informatie
 • Heeft u een vraag, vul dan het contactformulier in.

  U kunt ook contact opnemen met onze Pensioendesk, telefoon (050) 582 79 99.

  Of stuur een e-mail naar pensioen@cargillpensioen.nl.

  Meer informatie
 • Uw pensioenopbouw is onder andere afhankelijk van uw salaris. Als u meer of minder gaat werken, verandert uw salaris en daarmee uw pensioenopbouw. De hoogte van uw pensioenpremie wordt automatisch aangepast; u hoeft hier zelf niets voor te doen.

  Minder werken
  Gaat u minder werken, dan daalt uw pensioengevend salaris. U bouwt dan minder pensioen op. Er is dan ook minder partner- en wezenpensioen voor uw nabestaanden.

  Meer werken
  Als u in deeltijd werkt en weer meer uren gaat werken, stijgt uw salaris. U bouwt meer pensioen op. U krijgt dan ook een hogere uitkering als u met pensioen gaat.

  Meer informatie
 • Uw kind aanmelden
  Als u een kind krijgt, hoeft u dat niet aan ons door te geven.

  Ouderschapsverlof
  U heeft een wettelijk recht op ouderschapsverlof voor elk kind dat jonger is dan acht jaar. Het dienstverband met Cargill moet in dat geval langer zijn dan één jaar. Tijdens het ouderschapsverlof blijft de pensioenopbouw gebaseerd op het normale loon.

  Wezenpensioen
  Als u overlijdt terwijl u nog deelneemt aan de pensioenregeling, hebben uw kinderen tot de 18-jarige leeftijd recht op wezenpensioen. Kinderen die studeren en voldoen aan de eisen die zijn vermeld in de Wet op de Studiefinanciering, krijgen wezenpensioen tot maximaal hun 27e verjaardag.

  Meer informatie
 • Er zijn verschillende vormen van onbetaald verlof die diverse gevolgen hebben voor uw pensioenopbouw. Hieronder valt bijvoorbeeld ouderschapsverlof.

  Ouderschapsverlof
  U heeft een wettelijk recht op ouderschapsverlof voor elk kind dat jonger is dan acht jaar. Tijdens het ouderschapsverlof blijft de pensioenopbouw gebaseerd op het normale loon.

  Onbetaald verlof
  Een medewerker kan, als de werkzaamheden dat toelaten, onbetaald verlof opnemen. De pensioenopbouw blijft gedurende de verlofperiode maximaal zes maanden doorlopen.

  Meer informatie
 • Als u van baan verandert, kan dit een breuk in de pensioenopbouw tot gevolg hebben. Dat is nadelig voor de hoogte van uw pensioen. Om de nadelige gevolgen van een pensioenbreuk zoveel mogelijk te beperken, werkt Pensioenfonds Cargill mee aan waardeoverdracht.

  Als u in dienst komt
  Dan kunt u het pensioen dat u eerder heeft opgebouwd, meenemen naar Pensioenfonds Cargill. U vraagt dit aan met het formulier ‘Aanvraag waardeoverdracht’.

  Neemt u uw pensioen niet mee naar ons? Dan blijft het staan bij uw vorige pensioenfonds of -verzekeraar. U betaalt er dan geen premie meer voor en bouwt verder pensioen op bij Pensioenfonds Cargill.

  U kunt op www.mijnpensioenoverzicht.nl eenvoudig zien waar u in het verleden pensioen heeft opgebouwd.

  Als u uit dienst gaat
  Als u bij een nieuwe werkgever in dienst treedt, is de kans groot dat u daar weer pensioen op gaat bouwen. U kunt in dat geval de waarde van uw huidige pensioen overdragen naar het pensioenfonds of de pensioenverzekeraar van uw nieuwe werkgever. U ontvangt daarover bericht.

  Meer informatie
 • Wordt u arbeidsongeschikt en krijgt u een WIA-uitkering? En bouwt u nog pensioen bij ons op? Dan heeft u misschien recht op gehele of gedeeltelijke premievrijstelling. U betaalt dan geen premie voor het deel dat u arbeidsongeschikt bent, maar bouwt toch pensioen op.

  Voor het vaststellen van de mate van arbeidsongeschiktheid volgen wij de WIA.

  Bij een arbeidsongeschiktheid van Bedraagt de vrijstelling volgens de WIA-beschikking
  80% of meer 100%*
  65% tot 80%   80%*
  55% tot 65%   60%*
  45% tot 55%   50%*
  35% tot 45%   40%*
  Minder dan 35% Geen vrijstelling*

  * van de premie voor het pensioen waarop u aanspraak had toen u arbeidsongeschikt werd

  Wordt u arbeidsongeschikt? Bekijk dan goed wat de gevolgen zijn voor uw pensioen.

  Meer informatie over arbeidsongeschiktheid vindt u op www.uwv.nl.

  Meer informatie
 • Als u gaat trouwen of een geregistreerd partnerschap aangaat, wordt uw partner automatisch bij ons aangemeld via de Basisregistratie Personen van de gemeente.

  Heeft u een partner? Dan is het extra belangrijk om te weten hoe het zit met het wederzijdse partnerpensioen. Regel iets extra’s als u dat nodig vindt.

  Gaat u samenwonen? 
  Als u gaat samenwonen, laat dan een notariële akte opmaken waarin staat dat uw partner de begunstigde voor het partnerpensioen is.

  Meer informatie
 • Het einde van een huwelijk of geregistreerd partnerschap krijgen wij automatisch door via de Basisregistratie Personen van de gemeente.

  Werkt u bij Cargill maar woont u in het buitenland? Geef dan wel aan ons door dat uw relatie is beëindigd.

  Ouderdomspensioen verevenen
  Uw ex-partner heeft recht op de helft van het ouderdomspensioen dat u tijdens uw huwelijk of geregistreerd partnerschap hebt opgebouwd. Wij kunnen dat voor u uitrekenen en verdelen. Dit heet ‘verevening’. U mag met uw ex-partner afspraken maken over een andere verdeling. Deze afspraken moet u laten vastleggen in een echtscheidingsconvenant.

  Als het pensioen verdeeld moet worden, dan moet u of uw ex-partner dat binnen 2 jaar met dit formulier aan ons doorgeven. Als uw pensioen ingaat, krijgt uw ex-partner zijn of haar deel van het ouderdomspensioen rechtstreeks van ons.

  Conversie pensioenen
  Uw ex-partner kan er voor kiezen om het te verevenen ouderdomspensioen en de aanspraak op bijzonder partnerpensioen om te zetten in een eigen aanspraak ouderdomspensioen. Als deelnemer in het fonds moet u hiermee wel instemmen. Dit heet conversie. Als conversie wordt toegepast is dat definitief. Mocht uw ex-partner eerder overlijden dan u zelf, dan heeft u geen recht meer op de geconverteerde aanspraken.

  Einde samenwonen
  Woonde u ongehuwd samen en bent u uit elkaar? Dan kunt u wel afspreken dat de regeling voor de verdeling van ouderdomspensioen en het partnerpensioen zoals die voor gehuwden geldt, ook in dit geval wordt toegepast. Neem in dat geval contact op met Pensioenfonds Cargill.

  Partnerpensioen
  Het partnerpensioen dat u tot dan toe heeft opgebouwd, gaat als ‘bijzonder’ partnerpensioen naar uw ex-partner, ook als u ongehuwd samenwoonde.

  Als uw ex-partner afstand wil doen van dit bijzonder partnerpensioen, moet hij of zij dit schriftelijk aan ons laten weten. Het wordt dan weer omgezet naar partnerpensioen en komt toe aan een eventuele nieuwe partner. 

  Meer informatie