Typ een tekst om te zoeken.

 

Meest gezocht


Mijn profiel

U vindt hier uw persoonsgegevens en contactgegevens. Laat hier ook uw e-mailadres achter voor digitale communicatie.
Bekijk uw profiel.


Pensioenregeling

De pensioenregeling van Pensioenfonds Cargill in het kort.
Bekijk uw pensioenregeling.


Partner- en wezenpensioen

Als u overlijdt, krijgt uw partner partnerpensioen en krijgen uw kinderen wezenpensioen.
Lees meer over partner- en wezenpensioen.


Mijn pensioenpost

Bekijk digitaal de post over uw pensioen.
Bekijk uw pensioenpost.


Nieuws

Lees hier het nieuws over Pensioenfonds Cargill.
Nieuws lezen.


Pensioenplanner

Plan uw pensioen met de pensioenplanner.
Ga naar de pensioenplanner.

Zoeken

Pensioen 123

Welkom bij Cargill Pensioen. Onze pensioenregeling is gesloten. Bent u na deze datum in dienst gekomen, dan bouwt u niet bij Pensioenfonds Cargill pensioen op.

In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in uw pensioenregeling.

Wat vindt u in laag 1, 2 en 3?
Pensioen 1-2-3 bestaat uit drie lagen. In deze eerste laag leest u kort de belangrijkste informatie over uw pensioenregeling. Wilt u meer weten? Klik dan op het plaatje of op 'Lees meer' (laag 2). Alle informatie uit laag 1 en laag 2 kunt u ook uitprinten of opvragen bij onze Pensioendesk. Belangrijke documenten zoals het pensioenreglement en het jaarverslag vindt u in laag 3.

Wilt u weten hoe wij omgaan met maatschappelijk verantwoord beleggen? Lees dan meer over ons beleggingsbeleid

Wilt u persoonlijke informatie over uw pensioen?
Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op uw persoonlijke pagina ‘Mijn Pensioen’. Daar staan uw gegevens en persoonlijke documenten. Laat daar ook uw e-mailadres achter, zodat u onze post voortaan digitaal ontvangt. U logt gemakkelijk in met uw DigiD.

 

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

 • Ouderdomspensioen

  Gaat u met pensioen? Dan krijgt u ouderdomspensioen zolang u leeft.

  Lees meer
 • Partnerpensioen

  Overlijdt u? Dan krijgt uw partner partnerpensioen en krijgen uw kinderen wezenpensioen.

  Lees meer
 • Arbeidsongeschikt

  Wordt u arbeidsongeschikt? Dan gaat uw pensioenopbouw (gedeeltelijk) door, maar u betaalt dan zelf geen premie meer.

  Lees meer
 • Meer weten

  Wilt u precies weten wat onze pensioenregeling u biedt? Bekijk het reglement op www.cargillpensioen.nl of vraag het op bij onze Pensioendesk.

  Lees meer

Wat krijgt u in onze pensioenregeling niet?

 • Arbeidsongeschiktheidspensioen

  Wordt u arbeidsongeschikt? Dan krijgt u geen arbeidsongeschiktheidspensioen van ons. Uw werkgever heeft hiervoor een aparte verzekering afgesloten. Vraag uw werkgever hiernaar.

  Lees meer

Hoe bouwt u pensioen op?

 • Hoe bouwt u pensioen op?

  Er zijn drie manieren om pensioen op te bouwen:
  A. AOW. Dit pensioen krijgt u van de overheid. Op www.svb.nl leest u meer over de AOW.
  B. Pensioen bij Pensioenfonds Cargill. U bouwt dit pensioen op via uw werkgever. Hierover gaat dit Pensioen 1-2-3.
  C. Pensioen dat u zelf extra kunt regelen. Bijvoorbeeld met een lijfrente of banksparen.

  Lees meer
 • Middelloon

  Over uw brutosalaris tot € 71.143 bouwt u ieder jaar bij ons een stukje van uw pensioen op. Voor 2019 is het maximaal pensioengevend salaris € 107.593. Uw pensioen is de optelsom van al die stukjes. Dit heet de middelloonregeling. Vanaf uw pensioendatum ontvangt u dit pensioen zolang u leeft.

  Lees meer
 • Premie

  Met de beschikbare premieregeling bouwt u vanaf 2019 pensioen op over uw salarisdeel tussen € 71.143 en het dan geldende maximumbedrag (in 2019 € 107.593). Voor uw pensioenopbouw stellen wij elke maand de premie vast. Die is afhankelijk van uw leeftijd. De premies worden voor u belegd en vormen op uw pensioendatum uw pensioenkapitaal. Met het opgebouwde kapitaal koopt u een ouderdoms- en partnerpensioen als u met pensioen gaat.

  Lees meer
 • Opbouwpercentage

  U bouwt jaarlijks een deel van uw pensioen op. Dat doet u niet over uw hele loon. Heeft u bijvoorbeeld een fulltime baan, dan bouwt u in 2019 over € 13.785 geen pensioen op. Over uw loon min dit drempelbedrag bouwt u jaarlijks 1,687% pensioen op. Als in een jaar de opbouw van 1,687% niet kan worden betaald  met de premie, geldt in dat jaar een lager opbouwpercentage. Uw werkgever kan een andere franchise hanteren. Deze informatie vindt u op uw Uniform Pensioen Overzicht.

  Lees meer
 • U en uw werkgever betalen allebei voor uw pensioen

  Uw werkgever betaalt elk kwartaal premie voor uw pensioen maar vraagt aan u een eigen bijdrage. De premie die u zelf betaalt, staat op uw loonstrook.

  Lees meer

Welke keuzes heeft u zelf?

 • Waardeoverdracht

  Heeft u ergens anders pensioen opgebouwd? Dan kunt u dit misschien meenemen naar Pensioenfonds Cargill. Dit heet waardeoverdracht. De hoogte van uw opgebouwd pensioen per jaar bepaalt wat er met uw pensioen gebeurt. 

  Lees meer
 • Ouderdomspensioen omruilen voor partnerpensioen

  Wilt u een deel van uw ouderdomspensioen omruilen voor extra partnerpensioen? Hiervoor kunt u kiezen als u uit dienst gaat of als u met pensioen gaat.

  Lees meer
 • Partnerpensioen omruilen voor ouderdomspensioen

  Wilt u een deel van uw partnerpensioen omruilen voor extra ouderdomspensioen? Hiervoor kunt u kiezen als u uit dienst gaat of als u met pensioen gaat.

  Lees meer
 • Eerder of later met pensioen
  Eerder of gedeeltelijk met pensioen

  Wilt u eerder of gedeeltelijk met pensioen? Dit moet u zes maanden voor uw pensioendatum bij ons aanvragen.

  Lees meer
 • Tijdelijk een hoger pensioen

  Wilt u eerst een hoger pensioen en daarna lager? Hiervoor kunt u kiezen als u met pensioen gaat.

  Lees meer
 • Pensioenvergelijker

  Bouwde u bij uw vorige werkgever ook pensioen op? Klik dan door naar de Pensioenvergelijker (pdf) om beide pensioenregelingen met elkaar te vergelijken.

  Lees meer

Hoe zeker is uw pensioen?

 • Welke risico's zijn er?

  De hoogte van uw pensioen staat niet vast. We hebben namelijk te maken met onder meer de volgende risico’s:

  • Mensen worden gemiddeld steeds ouder. We moeten het pensioen daardoor langer uitbetalen.
  • Een lage rente maakt pensioenen duurder. We hebben daardoor meer geld nodig om hetzelfde pensioen te kunnen uitbetalen.
  • De resultaten van onze beleggingen kunnen tegenvallen.
  • De middelloonregeling van Pensioenfonds Cargill kent een voorwaardelijk karakter. Komt de premie boven een bepaalde bandbreedte uit (bijvoorbeeld door een aanhoudende lage rentestand) dan kan de deelnemersbijdrage worden verhoogd of de pensioenopbouw worden verlaagd.
  Lees meer
 • Waardevast pensioen

  Uw pensioen groeit ieder jaar mee met de loonstijging bij Cargill. Per 1 januari 2015 geldt een nieuwe pensioenregeling. Zolang u pensioen opbouwt in deze nieuwe pensioenregeling, wordt uw opgebouwde pensioen tot en met 2019 per 1 januari verhoogd volgens de volgende tabel.

  Jaar Toeslag
  2015 2,5%
  2016 2,5%
  2017 2%
  2018 2%
  2019 2%
  Lees meer
 • Tekort

  Als we een tekort hebben, nemen we in overleg met sociale partners - als dat nodig is - één of meer van deze maatregelen:

  • De premie gaat omhoog, ook het deel dat u betaalt.
  • De jaarlijkse opbouw wordt verlaagd.
  • Uw pensioen gaat omlaag. We doen dit alleen in het uiterste geval. In de afgelopen vijf jaar hebben wij de pensioenen voor deelnemers niet verlaagd.

   

  Lees meer

Welke kosten maken wij?

 • Kosten

  Pensioenfonds Cargill maakt de volgende kosten om de pensioenregeling uit te voeren:

  • Kosten voor de administratie.
  • Kosten om het vermogen te beheren.
  Lees meer

Wanneer moet u in actie komen?

 • Als u van baan verandert

  Als u van baan verandert. Heeft u bij ons pensioen opgebouwd, dan kunt u dit meenemen naar uw nieuwe pensioenfonds of -verzekeraar.

  Lees meer
 • Arbeidsongeschikt

  Als u arbeidsongeschikt wordt. Dit hoeft u niet aan ons door te geven, maar bekijk wel goed wat de gevolgen zijn voor uw pensioen.

  Lees meer
 • Als u gaat trouwen, samenwonen of een geregistreerd partnerschap aangaat

  Als u gaat trouwen, samenwonen of een geregistreerd partnerschap aangaat. Dit hoeft u niet aan ons door te geven, maar bekijk wel goed wat de gevolgen zijn voor het pensioen van u en uw partner.

  Lees meer
 • Als u uit elkaar gaat

  Als u gaat scheiden, of als u het geregistreerd partnerschap beëindigt. Dit hoeft u niet aan ons door te geven, maar bekijk wel goed wat de gevolgen zijn voor het pensioen van u en uw ex-partner. Woont u niet langer samen? Geef dan wel aan ons door dat uw relatie is beëindigd.

  Lees meer
 • Als u naar het buitenland verhuist

  Als u naar het buitenland verhuist. Dan moet u zich uitschrijven bij uw gemeente en uw nieuwe adres doorgeven. Dit hoeft u niet aan ons door te geven. Bekijk wel goed wat de gevolgen zijn voor uw AOW.

  Lees meer
 • Deeltijd

  Als u in deeltijd gaat werken.

  Bespreek dit met uw werkgever. Als u meer of minder gaat werken, verandert uw salaris en daarmee uw pensioenopbouw.

  Lees meer
 • Kinderen krijgen

  Als u gezinsuitbreiding krijgt.

  Dit hoeft u niet aan ons door te geven, maar misschien wilt u gebruik maken van ouderschapsverlof. Neem hiervoor contact op met uw werkgever.

  Lees meer
 • Verlof

  Als u met verlof gaat.

  Er zijn verschillende vormen van onbetaald verlof die diverse gevolgen hebben voor uw pensioenopbouw. Kijk hier goed naar.

  Lees meer
 • Mijn pensioenoverzicht

  Wilt u weten hoeveel pensioen u in totaal heeft opgebouwd? Kijk dan op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

  Lees meer
 • Contact opnemen

  Heeft u vragen of wilt u gebruikmaken van een keuzemogelijkheid?

  Neem dan contact op met onze Pensioendesk, telefoon (050) 582 79 99.

  Of stuur een e-mail naar pensioen@cargillpensioen.nl.

  Lees meer