Typ een tekst om te zoeken.

 

Meest gezocht


Mijn profiel

U vindt hier uw persoonsgegevens en contactgegevens. Laat hier ook uw e-mailadres achter voor digitale communicatie.
Bekijk uw profiel.


Pensioenregeling

De pensioenregeling van Pensioenfonds Cargill in het kort.
Bekijk uw pensioenregeling.


Partner- en wezenpensioen

Als u overlijdt, krijgt uw partner partnerpensioen en krijgen uw kinderen wezenpensioen.
Lees meer over partner- en wezenpensioen.


Mijn pensioenpost

Bekijk digitaal de post over uw pensioen.
Bekijk uw pensioenpost.


Nieuws

Lees hier het nieuws over Pensioenfonds Cargill.
Nieuws lezen.


Pensioenplanner

Plan uw pensioen met de pensioenplanner.
Ga naar de pensioenplanner.

Zoeken

Pensioen 123

Welkom bij Cargill Pensioen. Onze pensioenregeling is gesloten. Bent u na deze datum in dienst gekomen, dan bouwt u niet bij Pensioenfonds Cargill pensioen op.

In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in uw pensioenregeling.

Wat vindt u in laag 1, 2 en 3?
Pensioen 1-2-3 bestaat uit drie lagen. In deze eerste laag leest u kort de belangrijkste informatie over uw pensioenregeling. Wilt u meer weten? Klik dan op het plaatje of op 'Lees meer' (laag 2). Alle informatie uit laag 1 en laag 2 kunt u ook uitprinten of opvragen bij onze Pensioendesk. Belangrijke documenten zoals het pensioenreglement en het jaarverslag vindt u in laag 3.

Wilt u weten hoe wij omgaan met maatschappelijk verantwoord beleggen? Lees dan meer over ons beleggingsbeleid

Wilt u persoonlijke informatie over uw pensioen?
Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op uw persoonlijke pagina ‘Mijn Pensioen’. Daar staan uw gegevens en persoonlijke documenten. Laat daar ook uw e-mailadres achter, zodat u onze post voortaan digitaal ontvangt. U logt gemakkelijk in met uw DigiD.

 

 • De opbouw en uitbetaling van pensioenen gaan over een heel lange periode. Vaak wel meer dan 60 jaar. In zo’n periode verandert de wereld.

  Er kunnen daardoor risico’s ontstaan die uw pensioen bedreigen. Op die risico’s proberen wij ons zo goed mogelijk voor te bereiden.

  Levensverwachting 
  Mensen worden gemiddeld steeds ouder. Hoe langer u leeft, hoe meer pensioen wij moeten uitbetalen. Als de gemiddelde leeftijd stijgt, is er dus meer geld voor pensioen nodig, misschien meer dan waar we op hadden gerekend.

  Rente
  Rente beïnvloedt de pensioenen. Hoe lager de rente, hoe meer geld er nodig is om later op hetzelfde bedrag uit te komen. Een langdurig lage rente maakt pensioen dus ‘duurder’, misschien duurder dan waar we op hadden gerekend.

  Voorwaardelijk karakter pensioenregeling
  Deze voorwaardelijkheid houdt in dat Cargill de volledige premie betaalt indien de rente binnen afgesproken bandbreedtes blijft. De rente is namelijk van grote invloed op de pensioenpremie, hoe lager de rente hoe hoger de pensioenpremie moet zijn. De afgesproken bandbreedte waarbinnen Cargill de volledige premie voldoet, is een rente tussen 2,05% en 4,35%. Om daarbij niet te afhankelijk te zijn van een moment, wordt er bij het vaststellen van deze zogenaamde toetsrente uitgegaan van een 36-maandgemiddelde. Daarbij wordt gekeken naar de rente op 1 oktober van het voorgaande jaar. Indien de toetsrente onder de vastgestelde grens van 2,05%  van komt, zal een premie worden voldaan op basis van de rente op vastgestelde (onder)grens. De premie is dan in feite te laag. Daarom zal het opbouwpercentage worden verlaagd of de eigen bijdrage worden verhoogd. Indien de toetsrente boven de vastgestelde grens van 4,35% komt, betaalt Cargill ook een premie op basis van de vastgestelde (boven) grens. De premie is dan in feite te hoog. Het meerdere wordt dan gestort in een depot en komt ten gunste van deelnemers.

  Beleggingen
  Wij beleggen de premies van al onze deelnemers. Met deze beleggingen maken we rendement. Dat hebben we nodig om later een goed pensioen aan u uit te keren. Maar beleggen brengt wel risico met zich mee. Dat risico willen we zoveel mogelijk beperken. Daarom beleggen we op verschillende manieren. Zo kan het rendement op de ene belegging het verlies op een andere weer goedmaken. 

  Meer informatie
 • Normaal gesproken wordt geld elk jaar iets minder waard. U kunt met hetzelfde bedrag in 2020 vaak net iets minder kopen dan in 2019. Daarom laten we uw opgebouwde pensioen jaarlijks meegroeien met de loonstijging bij Cargill (tot een maximum van 2%). Dit heet verhogen, ‘indexeren’ of 'toeslag verlenen'.

  Pensioenfonds Cargill heeft sinds 1 januari 2015 een nieuwe pensioenregeling. Als overgangsmaatregel wordt het pensioen dat is opgebouwd in de nieuwe pensioenregeling tot en met 2019 per 1 januari verhoogd volgens de volgende tabel.

   

  Jaar Toeslag
  2015 2,5%
  2016 2,5%
  2017 2%
  2018 2%
  2019 2%

   

  Deze vaste toeslagen vervangen de eerder gehanteerde toeslagen. Het kan zijn dat er voor u voor 2015 en 2016 een afwijkende toeslagverlening van kracht is.

  Meer informatie
 • Het kan gebeuren dat we ondanks alle voorzorgen toch geld tekort komen. Dan moet er iets gebeuren. We bekijken dan zorgvuldig wat de beste oplossing is.

  Bijvoorbeeld uw pensioen niet verhogen, uw premie wel verhogen of uw pensioen verlagen.

  Dat laatste hebben we de afgelopen jaren gelukkig niet hoeven doen. 

  Meer informatie