Typ een tekst om te zoeken.

 

Meest gezocht


Mijn profiel

U vindt hier uw persoonsgegevens en contactgegevens. Laat hier ook uw e-mailadres achter voor digitale communicatie.
Bekijk uw profiel.


Pensioenregeling

De pensioenregeling van Pensioenfonds Cargill in het kort.
Bekijk uw pensioenregeling.


Partner- en wezenpensioen

Als u overlijdt, krijgt uw partner partnerpensioen en krijgen uw kinderen wezenpensioen.
Lees meer over partner- en wezenpensioen.


Mijn pensioenpost

Bekijk digitaal de post over uw pensioen.
Bekijk uw pensioenpost.


Nieuws

Lees hier het nieuws over Pensioenfonds Cargill.
Nieuws lezen.


Pensioenplanner

Plan uw pensioen met de pensioenplanner.
Ga naar de pensioenplanner.

Zoeken

Overlijden

Pensioen bouwt u niet alleen op voor uzelf, maar ook voor uw partner en kinderen. Komt u uiteindelijk te overlijden? Dan is het een troostende gedachte dat zij financieel gezien niet met lege handen achterblijven. Daarvoor is het nabestaandenpensioen. Voor uw partner heet dat partnerpensioen. Voor uw kinderen wezenpensioen.

Partnerpensioen
Komt u voor de pensioendatum te overlijden? Dan heeft uw partner recht op een partnerpensioen. Het start de eerste van de maand volgend op de maand waarin u komt te overlijden. Dit is een levenslange uitkering.
Uw partner krijgt 70% van het pensioen. U zou dit hebben opgebouwd tussen 1 januari 2015 en uw 68e.
Daarnaast krijgt uw partner nog het eventueel opgebouwde partnerpensioen tot en met 31 december 2014.

Na de pensioendatum
Komt u ná de pensioendatum te overlijden? Dan heeft uw partner ook recht op een partnerpensioen. De uitkering is 70% van het opgebouwde pensioen na 1 januari 2015. Het huwelijk, het geregistreerd partnerschap of de gemeenschappelijke huishouding  moet zijn begonnen vóór de pensioendatum.

Afstand doen
Daarnaast krijgt uw partner nog het eventueel opgebouwde partnerpensioen tot en met 31 december 2014. Dit geldt niet als u op de pensioendatum afstand heeft gedaan van het partnerpensioen in ruil voor een hoger pensioen. Sta dus bij pensioneren stil bij de vraag of een partnerpensioen verzekerd moet zijn.

Ongehuwd samenwonen
Woont u samen, maar bent u niet getrouwd? Dan moet u de gemeenschappelijke huishouding vóór de pensioendatum registreren bij Cargill. Deze registratie vindt plaats op het moment dat u uw pensioen aanvraagt. Op het moment van overlijden moet uw partner het partnerschap bewijzen. Dit is een zogenaamd onbepaald partnersysteem. Het betekent dat u uw partner niet vooraf hoeft aan te melden bij Pensioenfonds Cargill. 

Wezenpensioen
De kinderen van de overleden deelnemer krijgen wezenpensioen tot ze 21 jaar zijn. Kinderen die studeren krijgen een wezenpensioen tot maximaal hun 27e verjaardag. Ze moeten zich houden aan de voorwaarden uit het pensioenreglement. De hoogte van het wezenpensioen is 20% van het partnerpensioen.

Wie zijn partners?
De partner is de man of vrouw waarmee u getrouwd bent. Een bij de burgerlijke stand geregistreerde samenleving is gelijk aan het huwelijk.

  • De man of vrouw waarmee u ongehuwd samenleeft en duurzaam een gemeenschappelijke huishouding voert.
  • Bij ongehuwd samenwonen gaat het om een partnerschap van twee ongehuwden.
  • Daarbij maakt het geslacht niet uit (man-vrouw, man-man of vrouw-vrouw).
  • Familierelaties in de rechte lijn tellen niet. Ouder/kind, grootouder/kleinkind.

Voorwaarden
Voorwaarde is dat:

  • de gemeenschappelijke huishouding tenminste zes maanden bestaat; en
  • er een notarieel vastgelegde overeenkomst is die op het moment van overlijden tenminste zes maanden oud is; en
  • de partners minstens de laatste zes maanden vóór het overlijden op hetzelfde adres woonden.

Minimaal een half jaar
Komt u na de pensioendatum te overlijden? Uw partner komt alleen in aanmerking voor partnerpensioen als

  • het huwelijk vóór de pensioendatum begon
  • de gemeenschappelijke huishouding vóór de pensioendatum begon 

Bij ongehuwd samenwonen moet de gemeenschappelijke huishouding bovendien minimaal een half jaar hebben geduurd. U moet het op de pensioendatum bij Pensioenfonds Cargill registreren. Voldoet u niet aan deze voorwaarden? Dan bestaat voor uw partner geen aanspraak op partnerpensioen.